Екоминистърката откри сепарираща и компостираща инсталация в Смолян

Екоминистърката Ивелина Василева откри в Смолян днес новата сепарираща и компостираща инсталация, която се намира на депото за твърди битови отпадъци в „Теклен дол“.  3

„Днес отчитаме няколко важни проекта, свързани с регионалното депо- сепарираща и компостираща инсталация, система за инфилтратните води и пречистването им, за да не позволим каквото и да било изтичане и замърсяване на почвите, водите, въздуха. За тези усилия, които се полагат от общините в региона – Смолян, Чепеларе, Баните, за повече от 50 000 жители от населени места ние осигурихме средства от Предприятието за управление на дейностите по околната среда. Тук сме с изпълнителния му директор на г-жа Колева. Повече от 5,2 млн. лева бяха отделени от безвъзмездните средства, от ПУДООС – това са средства, събрани от екологичните такси, от глоби и са насочени към проекти в сферата на опазване на околната среда за изграждане на системата за инфилтрат, пречиствателно съоръжение и 2 млн. безлихвен заем, да се изгради инсталация за сепариране на отпадъците и за компостиране“, заяви министър Василева. 12

По думите й освен ползите за околната среда, тези системи допринасят за създаване на нови работни места, за създаване на предпоставка за здравословен живот, за облекчаване на общинските бюджети, защото сега вече няма да плаща отчисления.  В новосъздаденото предприятие работят 35 човека работят.
33

„Предизвикателствата пред общините да отговорят на екологичните изисквания са големи – каза кметът на Смолян Николай Мелемов.

„И за постигането на високи устойчиви резултати в опазването на околната среда се изисква управление на отпадъците и намаляването на техния обем, степен на опасност и улесняване на обезвреждането им. Надяваме се, че това, което правим, е важно за цялата община и жителите й, за целия регион. Надяваме се да имаме стабилно и предвидимо правителство, за да продължаваме заедно нататък“, посочи градоначалникът.

Facebook Comments