Ето кои фирми чистят снега в община Смолян

От началото на декември месец са определени фирмите, които да чистят снега по пътищата на община Смолян за три зимни сезона.

Ангажимент на „Мурджев – Транс“ ЕООД, собственост на Никола Мурджев, е районът на селата Стойките, Гращица и близките махали.  „Инфрастройгруп“ ООД на Младен Стоянов и Костадин Костадинов отговаря за пътищата в района на Широка лъка, Върбово, Кукувица, Гела, Солища, Стикъл, Заевите и другите махали наоколо. Едноличната фирма „Клийн – строй“ на Милко Каменов поема района на селата Петково, Белев дол, махалите Чиевци, Славейковци, Орловица, Бука.

„Булвес 2009“ на Васил Василев има ангажимент към селата Горна Ряка и Катраница с махалите наоколо. „Криси 2009“ на Румяна Карамфилова чисти снега в района на Ровино, Селище, Требище, Търън. „Артстрой“ на Румяна и Асен Соколови поема снегопочистването на селата Ряка, Тикале, Градът и Лъка. Мугла си остава ангажимент на „Еко Традекс Груп“ АД, както е от доста години насам. Други мераклии няма. Дружеството ще чисти снега и в Левочево, Райковски ливади, Хасовица и Писаница. За района на Смолянски езера, Турян, Пещера, Кремене се е кандидатирала само фирма „Клинър“ ООД, която чисти боклука на Смолян.

Акционерното дружество, регистрирано в Момчиловци – „Марс – МВ“, има задачата да поддържа пътищата през зимата в Кутела, Виево, Славейно, до хижа „Момчил юнак“, а така също в Букаците, Чеплят, Горово, махала Ельово.

Едноличната фирма на Хари Тютюнаров „Ардас“ чисти снега в района на Черешево, Кремене, Киселчово, Буката, а също и Бориково, Черешките, Арда, Горна Арда.

В Кокарово, Орешец и Стража снегът е ангажимент на Христо и Славчо Кондилови с фирмата им „Корпус-2004“, която е била единствен кандидат.

В Пампорово снегопочистването ще извършва фирма „Вълк“ – еднолично дружество на Ирина Джучкова, регистрирано в Чепеларе.

За района на Полковник Серафимово, Фатово и Габрица е имало само един кандидат – „Хиго 88“ ООД, но той е отстранен, защото е оферирал 0,00 лева цена за доставка на калциев хлорит. Сега се търси нов изпълнител за снегопочистване на 11,2-километровото общинско трасе.

Зимното поддържане и снегопочистване в чертите на град Смолян, поддръжката на паркове, зелени площи, озеленяване, сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Смолян е договорено с фирма „Титан Клинър“ на 1 октомври 2006 година и е за срок от 15 години.

Facebook Comments

Вашият коментар