Зам.-министър Свилен Костов в Смолян: Животновъдството в областта ви бележи ръст, не спад

Противно на общото мнение, че кравите и овцете в Смолянска област главоломно намаляват, зам.-министърът на земеделието Свилен Костов съобщи, че животновъдството в областта ни бележи ръст, не спад.

„Тук имам регистрацията на животните в системата на БАБХ. Говедата в област Смолян през 2013 г. са 17 114 броя, през 2014 г. са 16 732 бр., през 2015 г. – 17 413 бр. Към  7 септември 2016 г. са 18 096 броя. В последните четири години не виждам сериозна тенденция за намаляване, даже малко се увеличават – говедата с близо хиляда бройки. Същите са числата и при овцете – 64 000 през 2013 г., 42 603 през 2014 г., 42 990 през 2015 г. И съответно 44 031 броя към 7 септември 2016 г.“, уточни зам.-министърът. Днес той бе в Смолян, където се проведе изложението „Подкрепям българското“, чийто организатор е агроведомството. 5

Данни за биологичното земеделие в Смолянска област представи Румен Младенов – главен експерт от МЗХ. Той съобщи, че при нас са регистрирани 22-ма оператори на биологично земеделие – производители, преработватели, търговци. Отбеляза, че характерно за област Смолян е събирането на диворастящи билки, плодове, чиито общи площи в системата за контрол са 5 000 ха. Основните култури, отглеждани по биологичен начин, са люцерна и орехи. Площите с пасища са 35 ха. Като в областта се отглеждат по биологичен начин 529 говеда.

7Над 90% от използваната земеделска площ през 2015 г. е заета с постоянно затревени площи, които благоприятстват пасищното животновъдство. Делът на обработваемата земя е едва около 7%. Площите със зеленчуци заемат около 80% от обработваемата земя като най-силно застъпено е отглеждането на картофи. В рамките на обработваемите площи най-много са заявените за подкрепа тези с картофи и тютюн. През последните 2 години нарастват заявените площи с ягоди и орехи. При трайните насаждения с най-много площи са ягодите – 65%, следвани от ябълките – 21%, и малините – 14%. Площите със зеленчуци заемат най-голям дял от обработваемата земя. Преобладават тези с картофите – 83% и фасул – 13%.

По-интересна обаче беше дискусията след презентациите, които звучаха определено оптимистично на държавно ниво.

Производителите не споделиха ентусиазма на министерските представители. Животновъд от Елховец се оплака, че отговарял на всички изисквания за субсидия, но не бил одобрен. Той твърди, че бил лишен от финансова подкрепа, защото не бил „техен човек“. 8

Друг се оплака, че при гръмотевична буря на 23 юни 2015 г. са му убити 18 животни, но до днес не му е изплатено никакво обезщетение. Писал жалба до министъра, но не получил отговор.

10Кметът на Триград Цветан Славков, който отглежда и 400 овце, предаде искането на млади производители от селото да се премахне ограничението от 18 месеца, за да получат подкрепа за млад фермер. Попита дали има възможност да се отнемат субсидиите на стопани, които оставят конете си безстопанствени, тъй като в района му имало около 200 коне и като падне зимата никой не се грижи за тях, а те навлизат в селото и създават проблеми на хората. Триградският кмет поиска също да има финансиране на селскостопански пътища. Той даде пример с красивата местност „Чаирите“, до която разстоянието е голямо, пътят пропада при бедствия, а там има хиляди хектари земя и не може да се стопанисва, не могат и туристите да отидат да видят красотите й.

От набези на безстопанствени коне се оплака и стопанин, който отглежда овце в Кукувица.

КОСТОВ РАЗГЛЕДА ПРОДУКТИТЕ, ПРОИЗВЕДЕНИ В РОДОПИТЕ

„За местните производители е изключително важна късата верига на доставка. Важна е връзката между производител и потребител, между тях да няма звена, за да може производителят да развие бизнес. Земеделието трябва да е бизнес. Колкото и субсидии да се наливат в един сектор, той не може да оцелее, ако не е икономически оправдан. И единствената икономическа възможност за тези хора е те да бъдат първи доставчици до своите потребители“ –  заяви зам.-министърът Свилен Костов пред журналисти. 22

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Заедно с кмета на Смолян Николай Мелемов и зам.-областния управител Тодор Бозуков той разгледа продуктите, които се произвеждат в Родопите – сирена, кашкавали, мляко, мед и пчелни продукти, картофи, картофен чипс, смилянски фасул, ябълки, билки, различни видове сладка от горски плодове.  Преди това се насладиха на танцовите изпълнения на фолклорен състав „Еньовче“.

13 14Костов изтъкна безспорния факт, че местните производители имат нужда от подкрепа. „Разхождайки се сега по щандовете основният проблем, който ние виждаме, е затруднената реализация от гледна точка на досег до крайните клиенти. Разговаряхме с г-н Мелемов за възможностите този пазар да се популяризира и да остане като традиционен поне веднъж седмично. За най-доброто място трябва да се помисли. Областната дирекция ще съдейства тези хора да получат информация кога е организиран пазарът, какво се иска от тях, за да участват и да направят контакти с крайните потребители. Те са малки производители, не могат да влязат в големите вериги, да осигурят кой знае какви количества, за да станат фактор на пазара. Техният бизнес зависи от пряката връзка с потребителите, защото прекупвачите винаги намаляват цената и в крайна сметка може да се стигне дотам, че е абсолютно неизгодно и нерентабилно да произвеждат. Идеята е не само да стигнат до крайния потребител, а дори и лично да се познават, емоционално да вземеш решение от кого да пазаруваш. Ако трябва да отидеш да видиш фермата му. Да знаеш, че това което го купуваш, е истинско“, допълни Костов.

Той подчерта, че в тази кампания, която организира земеделското министерство, търсят по-скоро емоционалното решение, отколкото прагматичното.

Председателят на сдружение „Родопско мляко“ МИЛКАНА ЙОРДАНОВА: В района ни и животновъдството,и растениевъдството вървят към загиване

За радост от предишния форум, сега мога да кажа, че издействахме една подкрепа, която е първият поглед към планинските райони. На стари години осъзнах какво значи думата стратегия, дали я има, или няма, или е погрешна. От предишното идване на министър Танева планинските райони бяха погледнати по малко по-различен и справедлив начин. Програмата за обвързана подкрепа вече има към 6700 животни за цяла България и които са при определени условия – над 750 м. н.в.. Най-фрапиращото условие е това. На един стопанин от Златоград и Рудозем не може да се обясни, които са на 500-600 метра надморска височина, че те не са в планински район.

За планинските райони критериите производителност и конкурентноспособност са сбъркани. 2

През всичките 25 години много малка част от нашите стопани бяха подпомагани, те не могат да стигнат до кандидатстване, заради тези критерии, които бяха обобщени -планински и равнинни райони.

Не може за планинските да искаме производителност и конкурентноспособност, след като ресурсите са ограничени. Ако един стопанин отглежда 2 крави, има не повече от 10 дка. За съжаление чак сега числото 3 започна да се спряга, че и три крави биха могли да бъдат подпомагани при определени условия, но първата спънка е регистрация на този човек като земеделски производител и самоосигуряващо се лице, което не може да осигури такъв доход. И ред други стени, които се изправят пред тях. За планинските райони трябва да има специални програми, които да стимулират семейните стопанства. В района ни и животновъдството, и растениевъдството върви към загиване.

Нашата малка мандра преработваше преди 15 години 8-10 тона мляко, сега вече имаме 1 тон. И това е в резултат на тази погрешна стратегия или липсваща стратегия на всички правителства.

Трябва да има специални програми за развитие на планинските райони и специални критерии във всички мерки и да се отчитат всички особености на животновъдството и растениевъдството в планинските райони. За Смолянския регион от 7-8000 крави, които са останали, само 583 са регистрирани като във ферми за биологично производство. Ако някой може да посочи кое е по-чисто и биологично производство от това в Родопите или други планински райони, нека да каже. Кравите са свободно отглеждани, хранят се със сено с дъхави билки. Има някакъв проблем при регистрирането. В Родопите малките стопанства не могат да се регистрират като биопроизводители.

Facebook Comments