Зам.-министър събира горски на обучение в Смолян

Зам.-министърът на земеделието доц. Георги Костов ще е лектор на обучение за 10-годишните областни планове на горските територии. Семинарът започва от 13 часа е днес в хотел „Кипарис Алфа“ – Смолян, ще продължи и утре. Другият основен лектор е деканът на Лесотехническия университет Иван Палигоров.

С влизането в сила на Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии ще стартира изработването на Областни планове за горските територии с 10-годишен период на действие, независимо от тяхната собственост.

Критериите, които ще бъдат заложени в тези планове, ще залегнат в основата на горскостопанските планове, както на държавните и на общинските горски стопанства, така и на тези на частните физически и юридически лица.

След поредица от дискусионни срещи, които Асоциацията на  общинските гори  проведе с ръководствата на Министерството на земеделието и храните и на Изпълнителната агенция по горите, се стигна до всеобщото убеждение, че възможно най-пълноценното изработване на областните планове е необходимо провеждането на  обучителни семинари с всички лица – пряко заинтересовани и участващи в този, нов за страната ни процес, съобщават от асоциацията, която организира събитието.

На семинара са поканени представители на общински администрации, общински съвети, горовладелски кооперации, представители на Южен централен район на планиране и Южноцентралното държавно предприятие.

Facebook Comments