Обявяват за защитени вековни брястове край Черешово   

Два вековни планински бряста от вида Ulmus glabra край смолянското село Черешово се обявяват за защитени със заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Те са на около 200-300 години и са запазени със съдействието на собствениците, в чийто имот са.

Дърветата са с внушителни размери от 31 и 27 метра височина и обиколка на стволовете от 3.30 и 5.60 метра. Процедурата стартира в края на миналата година. С цел опазване на вековните дървета, съгласно Закона за биологичното разнообразие, двата бряста са вписани в регистрите и се забранява изкореняването им, отсичането, кастренето и чупенето на клони, нараняването на стъблата им и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

Нарушителите носят административно-наказателна отговорност съгласно действащото законодателство в България. Глобите са от 100 до 5000 лв. – за физически, и от 500 до 10 000 лв. – за юридически лица. РИОСВ – Смолян ще осигури табели за обозначаването им.

В България се срещат три вида: бял бряст (Ulmus laevis), полски бряст (Ulmus minor) и планински бряст (Ulmus glabra). Средната продължителност на живота им е 80-120 години.

Facebook Comments

Вашият коментар