Правителството дава 2 милиона на Доспат и 289 хил. лв. на Смолян

Правителството дава 2 000 000 лева на община Доспат за ремонт и реконструкция на улици. 289 000 лв. е сумата, предназначена за неотложни ремонти на улици в община Смолян. Това става ясно от публикуваното вчера постановление №324 на Министерския съвет.

По бюджета на Сметната палата ще се преведат 140 хил. лв. за изплащане на дължимите обезщетения на нейни служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Осигурени са и 442 хил. лв. по бюджета на Комисията за финансов надзор за заплащане на дължимите вноски за членски внос към Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

На Института по океанология към БАН се предоставят 1,1 млн. лв. за финансиране на дейности за завършване на ремонта на научно-изследователския кораб „Академик“.

Последните изменения на Изборния кодекс наложиха някои промени в организацията по подготовката на изборния процес от страна на Централната избирателна комисия и на Министерството на външните работи. В тази връзка се увеличават и разходите, одобрени с план-сметката по подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент и на национален референдум, общо с 1,850 млн. лева. От тях 250 хил. лв. са за Централната избирателна комисия за информационно осигуряване и 1,6 млн. лв. за организиране на изборите и националния референдум зад граница.

Facebook Comments