Разпитите на деца, жертви на престъпление, трябва да са щадящи – в „сини“ стаи

Обичайната практика досега в България е, че детето, жертва или свидетел на престъпление, трябва да разкаже за травматичното преживяване пред органите на МВР, пред социалния работник от отдела за „Закрила на детето“, пред психолога, пред своя адвокат и пред съдия очи в очи с извършителя.  Понякога тези разкази продължават твърде дълго след травматичното събитие. Всеки път, когато детето разказва, трябва да се върне към тези негативни преживявания и това – да преживее отново травмата по време на съдебната процедура, ние наричаме „вторична виктимизация“, казва Даринка Янкова – изпълнителният директор на Института по социални дейности и практики (ИСДП). По думите й колкото повече детето разказва историята, е възможно да видоизменя този разказ, да дава противоречиви показания, поради което съдът не до справедливо възмездие и наказание на извършителя.

Как може да се подобри всичко това?

Тази тема разискваха в Смолян два дена – вчера и днес, представители на ИСДП със съдии, прокурори, социални работници, отделите „Закрила на детето“, представители на МВР.

Един от лекторите бе Марияна Шотева  от Окръжен съд – Пазарджик. Тя е първият съдия в България, изслушал дете в щадяща обстановка, в „синя“ стая.

„В България вече има 15 сини стаи. Специализираните помещения на деца са назовани така, защото са създадени във връзка с проект „Ничии дети“ на ИСДП, УНИЦЕФ и Полша. Първата стая в Полша е била боядисана в синьо. По изисквания те се боядисват в топли цветове, с венецианско стъкло. От едната страна на стъклото е детето с психолог, от другата страна са всички останали участници в процеса, които със слушалки могат да участват в разговора чрез психолога. А неговата роля е да опосредства този разговор съобразно готовността на детето да разкаже историята“, посочи съдия Шотева. %d1%81%d0%b8%d0%bd%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f

Статистиката на Института обаче показва, че от 2009 г., откакто съществува първата синя стая, досега 204 деца са преминали да изслушване, като 40 са по граждански дела, 164 по наказателни. Наблюдението ни е, че сините стаи не се използват достатъчно.

Миналата година 1757 са престъпленията против личността, завършили с осъждане у нас. 19% от тях са деца жертви, минали през съдебна процедура и вероятно са изправени в съдебна зала в присъствието на подсъдимия. 17 са приключилите в съдилищата на област Смолян дела за престъпления против личността, две са пострадалите от престъпление деца.

Как да се гарантира подкрепата на свидетелите и жертвите на тежки престъпления в области, в които „синя“ стая няма? Вече има практика на ползване на стаята в съседни съдебни райони. Най-близката такава за Смолян е в Пловдив и в КСУДС – Пазарджик. От юни месец Министерството на правосъдието съобщи, че в Смолян ще се изгради „синя стая“ по българо-швейцарски проект  “Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие”. Помещението трябва да е готово до края на юли месец догодина.

Facebook Comments