Сформира се Областен съвет за култура в Смолян

Днес се проведе работна среща във връзка с културната дейност в региона, както беше планирано след срещата с протестиращите служители от  Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, Художествената галерия и Регионалната библиотека „Николай Вранчев“, проведена на 24 ноември. На днешната среща, по покана на областния управител, участие взеха представители, освен от музея, галерията и библиотеката, така и от НУФИ Широка лъка, Община-Смолян, Областен информационен център-Смолян, РИО-Смолян, РДТ „Николай Хайтов”, директори на училища, представители на читалища, експерти от Областна администрация-Смолян и представители на синдикатите.Заместник-областният управител Андриян Петров, отговарящ за ресора на културата, откри срещата: „Благодаря Ви, че се отзовахте на поканата на областния управител. Идеята за днешната среща се корени в две причини – едната е срещата със служители от музея, галерията и библиотеката в Смолян, във връзка с националния протест за по-добър живот, по-добър начин на съществуване на културните институции, втората причина е предстоящото сформиране на Областен съвет за култура към областния управител на област Смолян.” Петров предостави на присъстващите вариант за правилник за организацията и дейността на въпросния съвет на хартиен носител. Той разясни пред аудиторията, че Областният съвет за култура се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.  При необходимост Областният съвет може да учреди постоянни комисии за култура, временни комисии или работни групи от своя членски състав. Към Областният съвет за култура се сформира Обществен съвет на посланиците на добра воля, който включва изявени творци с местно, национално или международно значение, декларирали желание да работят за популяризиране дейностите на областния съвет. Заместник-областният управител предложи на присъстващите да се запознаят с правилника, който е отворен за предложения и промени. Петров ги прикани да вземат активна позиция при избирането на членове за Обществения съвет на посланиците и при следваща среща да дадат своите предложения, както и да споделят ако имат забележки и допълнения към предоставения им вариант на правилника.

Facebook Comments

Вашият коментар