Състезанието за пътя Средногорци – Рудозем

Четири са отворените ценови оферти на кандидатите за реконструкцията на 7 км от второкласния път Средногорци – Рудозем. Индикативната стойност на проекта е 8,9 млн. лв. без ДДС. Той е по програма „INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 г.“, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, съобщиха днес от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Отворените ценови оферти са на: „Рудозем ГФ 2016“ ДЗЗД, в което участват: „Галчев инженеринг“ ЕООД и „Фармвил“ ЕАД – 8 909 940,71 лв. без ДДС; „Иса 2000“ ЕООД – 8 883 799,22 лв. без ДДС; „Пътища Пловдив“ АД – 8 509 630,83 лв. без ДДС; „Пътстройинженеринг“ АД – 8 501 124,47 лв. без ДДС.

Второкласният път е основна пътна връзка на община Рудозем с областния център Смолян. По пътната отсечка ще преминава трафикът от бъдещия контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Елидже“.

Ще се реконструира отсечката от края на село Средногорци до град Рудозем. Предвиден е ремонт на 7 моста, изграждането на 10 подпорни стени, усилване на носимоспособността на настилката, подобряване на отводняването и др. Ремонтираният участък ще бъде с нови мантинели, хоризонтална и вертикална маркировка. Срокът за изпълнение на строителните работи е 16 месеца.

Facebook Comments