С над 4 млн. лв. в Златоград въвеждат енергоефективни мерки

С над 4 000 000 лева община Златоград въвежда енергоефективни мерки в 18 сгради. Половината от тях са публични, а другите – частни. До този момент е приключило изпълнението на проектите за сградата на общинската администрация и двете най-големи училища „Антим І“ и „Васил Левски“. Трите проекта са на обща стойност 756 255 лв. , осигурени от Норвежката програма чрез Министерството на енергетиката. С анекс през тази седмица към програмата с още 272 000 лв. се включват детската градина в Старцево и „Радост“ в Златоград.

„В тези пет сгради въвеждаме мерки за енергийна ефективност чрез подмяна на отоплителната система, включваща котли за комбинирано гориво – пелети и дърва, както и цялостната вътрешна отоплителна система. В първите три сгради дейностите са изпълнени. С допълнителните две, за които подписваме анекс, ще приключим през април 2017 г.“, обясни на пресконференция кметът на Златоград Мирослав Янчев. Той съобщи, че Смолян и Рудозем също имат одобрени допълнителни проекти по Норвежката програма.

Паралелно с това община Златоград стартира проекти за въвеждане на енергоефективни мерки в още 13 сгради, които се финансират от Оперативна програма „Региони в растеж“. Четири от сградите са публични – Гранично полицейско управление, Пожарна безопасност и защита на населението, Районно полицейско управление и Районният съд. Останалите девет са частни жилищни блокове. Проектът е на обща стойност около 3 млн. лева.

На въпрос към кмета какви икономии очаква да се реализират за бюджета на общината той отговори, че търсят ефекта в две посоки – намаляване на разходите за енергия и на вредните емисии в околната среда. „Тези, които живеят в Златоград, ежедневно дишат замърсения въздух. С тези проекти ние се надяваме да намалим вредните емисии. Тоест, косвеният ефект ми се струва много по-голям отколкото прекият. А по отношение на икономията – времето ще покаже. Между 30 и 50% е заложена икономия на енергия в съответните сгради. Проектът за улично осветление дава около 50% икономия, за което получихме златен приз за „Зелена обществена поръчка“ в национален мащаб. При това проектът е реализиран със собствени средства и с одобрението на ОбС“, обясни Янчев. 222

След реализирането на всички тези проекти от публичните сгради въвеждане на енергоефективни мерки предстои само за пансиона и МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“. „Болницата се оказа сграда с най-ограничени възможности за финансиране. Тоест, нашата сграда не беше допустима нито по ОПРР, нито по Националния доверителен екофонд заради несъответствие в законодателството и тълкувания между МЗ и МФ. Правихме среща със зам.-министър Персенски точно по този въпрос. Остава и една малка сграда, която се ползва от Центъра за социална рехабилитация и интеграция, която предстои да се санира“, допълни градоначалникът.

По думите му отсега-нататък енергията на местната администрация ще бъде насочена към експлоатацията на минералния извор в Ерма река. „Но когато са въведени вече всички енергоефективни мерки, когато имаме пълна готовност с вътрешна отоплителна система, е много лесно топлата вода да стигне до радиаторите, защото вече имаме изградената инфраструктура“, подчерта Янчев.

Facebook Comments