ЦСМП в Смолян търси младежи до 29 г. за парамедици

Центърът за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в Смолян търси 108 младежи, които да се запишат за обучение по проект „Гарантирани възможности“ за парамедици. 35 от успешно завършилите после ще бъдат наети за стажанти в ЦСМП, респективно в неговите филиали по общините, а 10 ще стажуват в отделението за Спешна помощ към областната болница.
Обучението ще започне през септември-октомври тази година и ще продължи от 7 до 9 месеца.

Фактически в обучението ще могат да участват млади хора на възраст от 16 до 29 г. „Непълнолетните не могат да бъдат обучени за парамедици, защото за тази професия се изисква завършено средно образование. Те ще бъдат насочени към връщане към образователната система. Друга част ще бъдат насочени към активна регистрация в бюрата по труда“, обясни д-р Велин Денев – шеф на ЦСМП. Той посочи, че във времето на занятията младежите от Смолян ще получават дневна стипендия от 10 лева, а тези, които са извън града –  15 лева. Шестте месеца, докато работят в спешния център или в спешното отделение, заплатата им ще бъде субсидирана от държавата, тя ще бъде равностойна на минималния осигурителен праг за професията парамедик. Впоследствие на някои от тях ще бъде предложено да останат на постоянен щат в съответната здравна структура. Но успешно приключилите обучението ще получат напълно валидна диплома за парамедик – трета степен, което означава, че могат да изпълняват дейност по транспорт на болни и пострадали, оказване на първа помощ и асистиране в спешните отделения.

Условия

Facebook Comments

Вашият коментар