Четири проекта одобриха на Златоград по ОПРР

Четири проекта на обща стойност 1 795 127 лева са одобрени на община Златоград по новата Оперативна програма „Региони в растеж“ . С решение на заместник-министъра на регионалното развитие община Златоград получава безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 177 982 лева за саниране на шест жилищни блока в града. С отпуснатите пари се покриват 100% от планираните разходи.  Проектното предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност и удължаване на жизнения цикъл на многофамилни жилищни сгради.

Одобрение получиха и други три проекта. Те са за саниране на сградите на Районното полицейско управление, Граничното полицейско управление, Районната прокуратура и Районния съд.

Средствата, които ще получи община Златоград за повишаване на енергийната ефективност в сградата на Районното полицейско управление в Златоград, са в размер на 202 771 лева.

За граничното управление проектът е на стойност 111 873 лева.

За енергийна ефективност в сградите на Районната прокуратура и Районния съд в Златоград са одобрени 302 501 лева.

Партньори на общината за последните три проекта са съответно ОД на МВР в град Смолян, Главна дирекция „Гранична полиция“ към Министерство на вътрешните работи и Висшият съдебен съвет.

Facebook Comments

Вашият коментар