Шефът на „Крис МТ“ оглави Камарата на строителите в Смолян

На 27.09.2016 година се проведе отчетно-изборното събрание на областното представителство на Камарата на строителите в Смолян. На заседанието присъстваха 21 представители на фирми, членове на Камарата.

Досегашният председател Весела Цолова предаде щафетата на Владимир Кехайов (управител на фирма „Крис МТ“ ООД), който е новоизбраният председател на КСБ ОП-Смолян, съобщиха от Камарата.

Избрани за членове на областния съвет са Весела Цолова („Дюлгер“ ООД), Кремен Красин („Красин“ ООД), Милен Белчев (доскоро едноличен собственик на „Минерал“ ЕООД, сега кмет на община Баните) и Валентин Кюлхански („ВИК Строй“ ЕООД).

Съставът на новоизбрания контролен съвет е тричленен – Милко Юруков, Младен Стоянов и Тинче Бендерова.

Общото събрание гласува доверие за делегати на Весела Цолова, Кремен Красин, Валентин Кюлхански и Георги Писков, а делегат по право е новоизбрания председател Владимир Кехайов.

delegatiДосегашният председател на смолянската структура представи отчета за дейността на Камарата в Смолян за периода от 01.09.2015г. до 31.08.2016г. В началото на периода членският състав на областното представителство възлиза на 26 фирми, като към 31.08.2016г. той е 51, а към днешна дата – 64.

След проведеното извънредно Общо събрание на КСБ през май и настъпилите промени в Устава, в частност възможността за членство в организацията без заплащане на допълнителни такси за членски внос и опростената процедура за приемане на нови членове, членската маса се е увеличила трикратно.

„Вписаните в ЦПРС строители от Смолянска област са 110, което означава, че към настоящия момент имаме близо 60% представителност на бранша”, информира Цолова. По думите й както промените в Устава на КСБ, така и конкретната дейност в полза на строителните фирми привлича нови членове.

img_0399Председателят на областното представителство отчете факта, че много нови фирми, регистрирани последната година с млади управленски състави, се вписват за членове. Тя изрази очакване да има по-голяма активност и инициативност от страна на членовете. „В строителството има все по-нови и иновативни технологии и материали, които е хубаво да познаваме”, допълни Цолова. Друг акцент в работата за предстоящия период е проучване на конкретния интерес към обучение на кадри за строителните фирми от региона и провеждане на специализирани курсове, като продължи съвместната работа със „Строителна квалификация“ ЕАД и „БГ Алтернатива“ ЕАД.

Председателят на Контролния съвет Милко Юруков отбеляза, че през изминалата година категорично се забелязва положителна тенденция на повишаване на интереса към членство в КСБ ОП-Смолян, наред със засилване на интереса от страна на фирмите към организираните инициативи.

„Камарата успя да съхрани реномето си на водеща браншова организация, да създаде нови контакти, да развие представителния си капацитет”, каза той.

Facebook Comments