Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

10 млн. € за фирми край българо-гръцката граница, трасето към бъдещия ГКПП Ксанти-Рудозем е почти пробито

10 млн. евро за развитие на малките и средни предприятия в граничния регион между България и Гърция ще бъдат отпуснати по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България. До месец мярката „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ ще бъде отворена. От нея според прессъобщение на МРРБ ще могат да се възползват около 80 предприятия.

Около 3 милиона евро от общата сума по приоритетната ос ще бъдат насочени към изцяло новосъздадени предприятия.

„Подкрепата, която предоставяме, има за цел да повиши конкурентоспособността на бизнеса в трансграничния регион, стимулирайки неговия ръст и способност да разшири икономическите си дейности към нови пазари и продукти“, е казала зам.-министър Деница Николова по време на петото заседание на Комитета за наблюдение по програмата.

Фирмите ще могат да  подобрят работната си среда, да повишават конкурентоспособността си чрез закупуване на нови машини и оборудване, да създават нови продукти и да ги позиционират по-добре на пазарите.

Максималната стойност на всеки проект ще е 600 000 евро, като 65% ще е безвъзмездната субсидия, а 35% ще е собствен принос на кандидатите.

Ще се финансират проекти за производство на хранителни продукти, тъкани, фирми за компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти/изделия, производство на строителни материали, производства, допринасящи за постигане на кръгова икономика – събиране и рециклиране на материали, предприятия с насоченост към развитието на изделия в областта на туризма и спорта.

Обектите за търговия на едро ще бъдат считани за допустими само в случаите, когато са свързани с дадена производствена дейност. Фокус в одобрената възможност за финансиране ще бъде директната подкрепа на малките и средни предприятия, свързани с производствена дейност.

Със средствата фирмите ще могат да извършат дребномащабно строителство – изграждане на производствени инсталации, доставка на специализирано оборудване, закупуване на софтуер и свързаните с него услуги, маркетинг и ноу-хау, патенти и авторски права, разходи за персонал и др. 

Максималната продължителност на проектите ще е  3 години. Срокът за кандидатстване ще е до края на месец март 2019 г.

На същото заседание от „Егнатия одос“ докладвали, че трасето към бъдещия ГКПП Ксанти-Рудозем е почти пробито, остава един километър до границата с България.

Изпълнител на обекта е дружеството „Актор“, което спечели търга през месец януари за 49 658 280 евро, сваляйки обявената от възложителя цена с 50,7%.

Отсечката от село Димарио до границата е с дължина 8 километра, а срокът за изпълнението на обекта е 24 месеца. Финансирането е осигурено от три източника – Префектура Източна Македония и Тракия, Оперативна програма „Транспорт“ и Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България“.

По проекта са предвидени 11 моста с обща дължина близо 855 метра, два единични двупосочни тунела с обща дължина 273 метра.

Пътят е изцяло нов, строи се в сложна горска местност, като в момента се изгражда техническата част, направени са и помощни пътища за техниката.

От българска страна е започнала рехабилитацията на 18 км от главния път Средногорци – Рудозем, който се финансира със средства от трансграничната програма. Провежда се обществена поръчка за избор на изпълнител на 1,7 км обходен път на Рудозем, като се очаква догодина да започне реалната работа. Изпълнява се и рехабилитация на 32 км от пътя Момчилград – Ивайловград.

В ход е процедура по избор на изпълнител за новото ГКПП „Рудозем- Ксанти“, чийто възложител е областният управител на Смолян. Очаква се в началото на 2019 г. да има подписан договор и строителството му за започне.

Facebook Comments