Смолян

12 са кандидатите да проектират последната част от обхода на Смолян

12 са кандидатите да изработят проект за доизграждане на Главната пътна комуникация на град Смолян, който е с приблизителна дължина 2,5 км, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Това е последната част от обходния път на Смолян, а транзитното и тежкотоварното движение ще се изнесе извън града. През кв. „Устово“ няма да преминава целият тежкотоварен трафик, който е към Рудозем, Мадан, Златоград, Неделино и област Кърджали. С изпълнението на проекта ще се подобри и достъпът към новия ГКПП „Рудозем – Ксанти“.

Главната пътна комуникация на Смолян ще осигурява връзката между път II-86 Чепеларе – Смолян – Средногорци – граница Гърция с третокласния път III-868 Смолян – Рудозем и с ГКПП „Рудозем – Ксанти“. Началото на трасето ще е при съществуващото кръгово кръстовище след изхода на тунела в кв. „Устово“, а краят ще е при връзката с път II-86 Смолян – Рудозем в края на кв. „Устово“.

Офертите са на:

 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД – 239 250 лв. без ДДС;
 • „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД – 242 000 лв. без ДДС;
 • „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД – 222 250 лв. без ДДС;
 • Обединение „Ей Джей – Виа“ ДЗЗД – с участници: „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД – 340 450 лв. без ДДС;
 • „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД – 297 495 лв. без ДДС;
 • „РУТЕКС“ ООД – 235 400 лв. без ДДС;
 • „КОНТРОЛС“ ООД – 343 200 лв. без ДДС;
 • „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД – 251 900 лв. бед ДДС;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД – 187 990 лв. без ДДС;
 • „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД – 286 550 без ДДС;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД – 347 600 лв. без ДДС;
 • Обединение „ИКюИнфра“, в което участват: „И КЮ И КОНТРОЛ“ ООД и „Инфра Про Консулт“ ООД – 264 000 лв. без ДДС.

Избраният изпълнител на обществената поръчка трябва да извърши  проучвателно-проектантски работи и да изработи идеен и технически проект, включително проект на подробен устройствен план, както и да упражни авторски надзор по време на строителството на обекта.

Обществената поръчка се финансира от Програмата за териториално сътрудничество Интеррег VI-A Гърция – България 2021-2027, а доизграждането на Главната пътна комуникация на Смолян е включено като стратегически инфраструктурен проект. Прогнозната стойност за изработването на проекта е 350 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнението е 200 календарни дни, от които за изработване на фаза идеен проект е 100 дни и на фаза технически проект – 100 дни.

error: Защитено Съдържание!