15 души с договори за 6 месеца ще бдят за нарушения спрямо околната среда в Смолян

Общинският съвет определи необходимия брой служители, с които да се сключат временни трудови договори за проверки и опазване на околната среда на територията на община Смолян. За посочената дейност ще бъдат назначени до 15 човека на временни трудови договори за период от шест месеца, съобщи кметът Николай Мелемов. 

Общински съвет – Смолян

Той обясни, че мотивирал предложението си  с факта, че на определени улици се изхвърлят едрогабаритни отпадъци – дивани, печки, хладилници, а това не е битов отпадък.

„За установените нарушения ще бъде сигнализирана полицията. Първата задача на назначените служители ще бъде да извършват проверки за опазване на околната среда. Те ще сезират за нарушения и ще уведомяват оторизираните органи в община Смолян“, поясни Мелемов.

По думите му служителите от дирекция „Строителство, инфраструктура и екология“ са крайно недостатъчни да извършват проверки и да съставят актове за нарушения, затова ще бъдат подпомогнати в дейността си.

По предложение на съветниците бе прието тези служители да бъдат командировани и в други населени места по искане на кметовете и кметските наместници.