БизнесРегиона

15 са офертите за проектиране на трета лента част от пътя Асеновград – Смолян

15 са отворените оферти в обществената поръчка за изготвяне на технически проект за изграждане на трета лента в три участъка от второкласния път II-86 Асеновград – Смолян. През 2019 г. е направено прединвестиционното проучване, с което са определени местата, в които е възможно да бъде изградена третата лента. Целта е улесняване на интензивния трафик и повишаване на безопасността на движение. Общата дължина на трите отсечки е близо 14 км.

Първият участък е с дължина близо 4,9 км /от км 68+800 до км 73+650/. Трасето преминава в близост до отбивките за Дряновец и Богутево. Вторият е между Чепеларе и завършва след кръстовището за Пампорово, с дължина 5,3 км /от км 80+800 до км 86+100/. Третият е близо 3,8 км и е от отбивката за Момчиловци до Соколовци /от км 90+530 до км 94+300/.

Отворените оферти за проектиране са на:

 • „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 189 888 лв. без ДДС;
 • „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД- 253 550 лв. без ДДС;
 • „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 221 991 лв. без ДДС;
 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД“ – 227 590 лв. без ДДС;
 • „АЛВЕ КОНСУЛТ ЕООД“- 286 357,50 лв. без ДДС;
 • „КАПИТАЛ УОТЪР СИСТЕМС“ ЕООД – 303 160 лв. без ДДС;
 • „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД – 196 900 лв. без ДДС;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД – 198 902 лв. без ДДС;
 • „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД – 269 000 лв. без ДДС;
 • „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД – 266 337 лв. без ДДС;
 • „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД – 291 000 лв. без ДДС;
 • „РУТЕКС ООД“ – 294 400 лв. без ДДС;
 • Обединение „ИКюИнфра“, с участници: „И КЮ И КОНТРОЛ“ ООД и „Инфра про консулт“ ООД – 305 800 лв. без ДДС;
 • „ВИА-ПЛАН ЕООД“ – 334 400 лв. без ДДС;
 • „ДВН ПРОЕКТ“ ЕООД – 228 000 лв. без ДДС.

Изработването на технически проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Проектът ще подлежи и на екологична процедура, която като вид ще бъде определена от компетентния орган след неговото приемане. Също така ще бъдат проведени и съответните устройствени и отчуждителни процедури, тъй като третата лента в отделните участъци се разполага извън съществуващата транспортна територия на второкласния път.

Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът им за реализиране и ще се пристъпи към избора на изпълнители на строителството и на строителния надзор при изграждането на трета лента в трите участъка от второкласния път Асеновград – Смолян.

ПРЕСЦЕНТЪР АПИ

error: Защитено Съдържание!