Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

2000 заявления за винетки в област Смолян

2000 заявления за безплатни винетни стикери от хора с увреждания досега са подадени в дирекциите “Социално подпомагане“ в област Смолян, а предоставените  са 750, съобщи шефката на дирекцията Петя Пампорова.

От подадените заявления 7 не отговарят на условията: липсва действащо решение за ТЕЛК, автомобилът не е съпружеска имуществена общност, не всички собственици на автомобила с лица с трайни увреждания.

Предоставените безлатни винетни стикери за миналата година са 2 970 броя, отчитат от дирекцията.

Целогодишно лицата с трайни увреждания с определени 50 и над 50% намалена работоспособност и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, могат да подадат заявление-декларация за предоставяне на безплатен едногодишен винетен стикер за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил.

С направените изменения годишната винетка е с валидност 1 година, като подателят сам посочва в заявлението началната дата на валидност.

При предоставяне на стикера, социалните работници валидизират с перфоратор началната дата. Лицата, които са получили винетки за 2017 г. е необходимо да знаят, че валидността на стикерите е до 31.01.2018 г.

Ето какво трябва да направят хората, които искат безплатна винетка:

Към заявлението-декларация се прилагат регламентираните в Наредбата документи, ако същите не са налични в дирекцията, като: копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил; копие от застрахователната полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ с едногодишен срок на действие; лична карта или личен паспорт на лицето с увреждане (за справка). Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на лицето с увреждане.

При констатиране на пропуски в изискуемите документи дирекция „Социално
подпомагане“ дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им. Стикерите се предоставят веднага след приемане и обработване на документите, ако същите отговарят на изискванията.

Facebook Comments