35 км. водопровод към яз. „Пловдивци“ подлежи на рехабилитация

35 км. водопровод към яз. „Пловдивци“ подлежи на рехабилитация и за тази цел областният управител на Смолян Недялко Славов е стартирал обществена поръчка за проектиране.

Прогнозната стойност на разработката е 434 470 лева без ДДС. Обект на поръчката е „Изготвяне на ПУП-ПП и работен проект за водопровод – подмяна на стоманени тръби Ф500 в обхвата на съществуващ обект „Водоснабдяване на група Мадан“.

Предстои да се проектира реконструкцията на външен довеждащ водопровод, захранен от открито водохващане от р. „Искрец” и от извор “Голямата Река”, който ще бъде захранен единствено от язовир „Пловдивци“ след пречиствателната станция за питейни води. Ще се проектират също и водопроводни отклонения до най-близките резервоари.

Необходимостта от подмяна на водопровода възникна с особена сила след изграждането на яз. Пловдивци – първият язовир за питейни нужди от над 30 години в България.

Яз. „Пловдивци“

Проблемът обаче е, че амортизираният водопровод, чиято задача е да достави питейната вода до хората, го прави не особено потребен, докато не се доизгради и обнови мрежата до съответните населени места в общините Рудозем и Мадан.

Наличните тръби са амортизирани и остарели, водовземните съоръжения са компрпометирани. Не са изградени водопроводни отклонения за резервоарите в непосредствена близост до трасето на довеждащия водопровод. Загубите на питейна вода са над 60%.

В общините около новия язовир водата често спира заради аварии по трасето. В сухите месеци загубите са още по-големи и се налага за Мадан да се подава вода от алтернативни водохващания.

В множество населени места, които имат възможност да черпят пречистена от яз. Пловдивци вода, се захранват от непречистени водоизточници.

Припомняме, че изпълнението на язовира е на стойност 47,4 млн. лв. Финалната му стойност обаче ще е 31 млн. лв., защото се плаща за реално извършена работа. Обектът се финансира със заем от Световната банка. Изпълнителят е консорциум „Пловдивци“ с водещ партньор руската компания ОАО „ЗАрубежводстрой“, българската „ГБС-Инфраструктурно строителство“ (дъщерна фирма на „Главболгарстрой“ АД – б.а.) и испанската „Арема“ АД.

При посещението си в Смолян министърът на регионалното развитие Петя Аврамова миналата седмица обяви, че предстои назначаването на държавна приемателна комисия за пускането му в експлоатация.

Това я язовир с достатъчен обем да захранва поне две общини, а с перспектива и за повече общини от Смолянска област.

Още миналата година, когато зам.-министър Малина Крумова отиде да види в какво състояние е язовира, заяви, че той е изключително важен, за да се осигури както достатъчно вода за хората и техните битови нужди, така също за икономическото развитие на района.

Тя и тогава обяви, че проблем е водопроводът, който е много стар и нуждае от реконструкция.

„Има изготвено прединвестиционно проучване. Търсим откъде да осигурим финансирането, за да се реконструира този водопровод и наистина водата, която е прекрасна в язовира, да стига прекрасна и до гражданите“, посочи тя тогава и добави, че нужните за реконструкция средства са на стойност около 18 млн. лв.