3,6 млн. лв. за асфалтиране възложи кметът на Златоград  

Поръчка на стойност 3,6 млн. лева с ДДС за ремонт на улици и пътища възложи кметът на община Златоград Мирослав Янчев. За изпълнител е избрана фирма „Пътища Пловдив“ АД. Срокът на договора е две години.

За поръчката не е осигурено финансиране. Плащанията по договор ще се правят при постъпване на пари в бюджета на общината, а конкретните дейности, които фирмата трябва да извърши, ще се определят с възлагателно писмо съобразно възможностите на възложителя. Тоест, ще се възлагат конкретни видове и количества работи с приложени към него количествено-стойностни сметки. „При изпълнение на видове и количества работи в отклонение от възлагателното писмо на възложителя последният не дължи заплащане за невъзложените работи, които са изработени и построени до момента, нито обезщетение от какъвто и да е характер, както и неустойки и лихви. Всички плащания по договора се извършват при постъпване на финансови средства в бюджета на възложителя по настоящото направление. При липса на осигурено финансиране, изразяващо се в непостъпване на средства при възложителя по настоящото направление, за което обстоятелство изпълнителят е надлежно уведомен и е съставен съответен протокол за спиране на строителството, всички извършени от изпълнителя работи са за негова сметка“, е посочено в обявлението на местната управа.

Facebook Comments

Вашият коментар