Тръгва първият транш храни за бедни

График за раздаване на храни за най-бедните хора в област Смолян изпратиха от социалната дирекция днес. Става въпрос за първия транш от предоставянето на хранителни продукти по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Ето ги и датите, които от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ изпращат за информация:

ОБЛАСТ СМОЛЯН

по

ред

 

Временни пунктове

/населено място/

   

Адрес на пунктовете

Период на раздаване

/начална и крайна дата на раздаване/

1 Баните с. Оряховец, административна сграда 07.01.2016 г . – 25.01.2016 г.
2 Борино ул. „Христо Ботев“ № 1, Общинска администрация 08.01.2016 г. – 20.01.2016 г.
3 Девин ул. „Васил Левски” № 1, Летен театър 12.01.2016 г. – 29.01.2016 г.
4 Михалково с. Михалково, училището 14.01.2016 г . – 29.01.2016 г.
5 Доспат гр. Доспат, ул. „Първи Май“ № 3 22.01.2016 г. – 29.01.2016 г.
6 Златоград гр. Златоград, ул. „Славей“ № 7А, ЦСРИ 11.01.2016 г. – 29.01.2016 г.
7 Мадан гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, ст.116 06.01.2016 г. – 20.01.2016 г.
8 Неделино гр.Неделино, ул.“Александър Стамболийски“ № 80 13.01.2016 г. – 25.01.2016 г.
9 Рудозем гр. Рудозем, бул. България № 13 08.01.2016 г. – 20.01.2016 г.
10 Смолян – град гр.Смолян, бул.“България“ № 24А 06.01.2016 г. – 29.01.2016 г.
11 Смолян – села гр.Смолян, ул. „Коста Аврамиков“ № 41 15.01.2016 г. – 29.01.2016 г.
12 Чепеларе гр. Чепеларе, сграда на бившия колеж, eт. 1, стая 1 18.01.2016 г. – 29.01.2016 г.

 

Вашият коментар