Актуален график за изпълнение на водния проект в Смолян

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК- червена книга, „ВиК“ ЕООД в гр. Смолян съобщава, че предстои цялостно затваряне или въвеждане на ограничен достъп до няколко улици в кварталите Смолян, Райково и Устово.

От 07.12.2020г. до 08.01.2021г. (с прекъсване от 23.12.2020г. до 04.01.2021г.) ще бъде затворена ул.“Атанас Шапарданов“ в кв. Устово – в участъка от кръстовището й с ул.“Братан Шукеров“ до пешеходния мост към блок „Изгрев“. 

Обходният маршрут ще бъде по ул.“Тракия“ (покрай Пощенска станция кв.Устово) и по ул.“Братан Шукеров“. Това е и маршрутът за градски автобус №3.

В следващата таблица е описано конкретно какво предстои за съответните улици от трите квартала:

„Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК- червена книга
Улица От До Достъп от Дата до Дата
1 „Коста Аврамиков“ пресичането й с ул. „Стефан Караджа“ пресичането й с ул. „Тома Садукей“ и ул. „Славееви гори“ ограничен достъп 7.10.2020г. 23.12.2020г.
2 „Хан Аспарух“ кръстовището с ул. „Дичо Петров“ до края й ограничен достъп 7.10.2020г. 20.02.2021г.
3 „Александър Стамболийски“ №9 №16 ограничен достъп 03.11.2020г. 18.12.2020г.
4 „Братан Шукеров“ пресичането й с ул.“Атанас Беров“ № 27 ограничен достъп 24.11.2020г. 23.12.2020г.
5 „Атанас Шапарданов“ пресичането й с ул.“Братан Шукеров“ до пешеходния мост към блок „Изгрев“ цялостно затваряне 07.12.2020г. 08.01.2021г.

При следващите етапи от изпълнението на проекта, когато ще е нужно затваряне или ограничаване на достъпа до улици, това ще бъде своевременно обявявано.

Приканваме ви да пътувате внимателно, като се съобразявате с временната сигнализация за организация на движението!

Предварително се извиняваме на всички жители и гости на град Смолян за създаденото неудобство! Надяваме се на вашето разбиране, толерантност и търпение!