Актуален график за изпълнение на водния проект в Смолян

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК- червена книга, „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян, съобщава, че предстои цялостно затваряне или въвеждане на ограничен достъп до няколко улици в кварталите Смолян, Райково и Устово.

В следващата таблица е описано конкретно какво предстои за съответните улици от трите квартала:

Улица От До Достъп от Дата до Дата
1 „Коста Аврамиков“  пресичането й с ул. „Поп Нико“ пресичането й с ул. „Тома Садукей“ и ул. „Славееви гори“ ограничен достъп 7.10.2020г. 30.11.2020г.
2 „Тракия“ 1+368 км на III-866 1+551 на III-866 ограничен достъп 6.10.2020г. 17.11.2020г.
3 „Хан Аспарух“ кръстовището с ул.“Дичо Петров“ до края й ограничен достъп 7.10.2020г. 20.02.2021г.
4 „Кольо Фичето“ кръстовище с ул.“Хан Аспарух“ №8 цялостно затваряне – обход по ул. Дичо Петров 16.11.2020г. 04.12.2020г.
5 „Александър Стамболийски“ №9 №16 ограничен достъп 03.11.2020г. 16.11.2020г.
6 Път II-86 Смолян – Тарън/ул.“В.Райдовски“/ км 107+015  км 107+128 ограничен достъп 15.10.2020 16.11.2020г.

При следващите етапи от изпълнението на проекта, когато ще е нужно затваряне или ограничаване на достъпа до улици, това ще бъде своевременно обявявано.

Приканваме ви да пътувате внимателно, като се съобразявате с временната сигнализация за организация на движението!

Предварително се извиняваме на всички жители и гости на град Смолян за създаденото неудобство! Надяваме се на вашето разбиране, толерантност и търпение!