Актуален (към 11.03.2021 г.) график за изпълнение на водния проект в Смолян

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК- червена книга, „ВиК“ ЕООД в гр. Смолян съобщава, че предстои цялостно затваряне или въвеждане на ограничен достъп до няколко улици в кварталите Смолян, Райково и Устово.

В следващата таблица е описано конкретно какво предстои за съответните улици от трите квартала:

улица от до достъп от дата до дата
„Кольо Шишманов“ №44 Църква „Свети Георги“ цялостно затваряне 10.03.2021г. 14.05.2021г.
„Пейо Яворов“ пресичането й с ул. „Никола Вапцаров“ пресичането й с ул.“Невястата“ цялостно затваряне 15.03.2021г. 14.05.2021г.
„Грудьо Войвода“ пресичането й с ул. „Снежанка“ №17 цялостно затваряне 08.02.2021г. 12.03.2021г.
„Коста Аврамиков“ кръгово движение Църква „Свети Теодор Стратилат“ цялостно затваряне 25.02.2021г. 30.04.2021г.
„Възход“ №1 №8 цялостно затваряне 04.01.2021г. 19.03.2021г.
„Бърдо“ пресичането й с ул. „Дельо Войвода“ пресичането й с ул. „Невястата“ цялостно затваряне 02.03.2021г. 31.03.2021г.
„Бачо Киро“ пресичането й с ул.“Чавдар войвода“ №7 цялостно затваряне 24.02.2021г. 12.03.2021г.
„Кокиче“ пресичането й с ул. „Бузлуджа“ до края й цялостно затваряне 01.02.2021г. 31.03.2021г.
„Казашка“ пресичането й с ул. „Гео Милев“ до края й цялостно затваряне 02.03.2021г. 31.03.2021г.
„Александър Стамболийски“ №12 до пресичането й с ул. „Илия Белковски“ цялостно затваряне 01.02.2021г. 30.04.2021г.
„Мургавец“ кръстовището й с ул. „Цар Симеон“ до края й цялостно затваряне 25.01.2021г. 13.03.2021г.
„Кирил Маджаров“ пресичането й с ул. „Стою Шишков“ Църква „Света Богородица“ цялостно затваряне 08.02.2021г. 26.03.2021г.
„Мико Иванов“ пресичането й с ул. „Гео Милев“ до края й цялостно затваряне 26.02.2021г. 31.05.2021г.
„Вела Благоева“ пресичането й с ул. „Гео Милев“ до края й цялостно затваряне 11.03.2021г. 11.06.2021г.
„Чавдар Войвода“ пресичането й с ул. „Невястата“ пресичането й с ул. „Червена скала“ цялостно затваряне 15.03.2021г. 30.04.2021г.

 При следващите етапи от изпълнението на проекта, когато ще е нужно затваряне или ограничаване на достъпа до улици, това ще бъде своевременно обявявано.

Приканваме ви да пътувате внимателно, като се съобразявате с временната сигнализация за организация на движението!

Предварително се извиняваме на всички жители и гости на град Смолян за създаденото неудобство! Надяваме се на вашето разбиране, толерантност и търпение!