Актуален (към 12.06.2021 г.) график за изпълнение на водния проект в Смолян

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК- червена книга, „ВиК“ ЕООД в гр. Смолян съобщава, че предстои цялостно затваряне или въвеждане на ограничен достъп до няколко улици в кварталите Смолян, Райково и Устово.

В следващата таблица е описано конкретно какво предстои за съответните улици от трите квартала:

улицаотдодостъпот датадо дата
„Родопи“участъка срещу ЕР Юг,               посока Райковоограничен достъп17.05.2021г.18.06.2021г.
„Метакса гугински“Второ КПП-Военно поделениепресичането ù с ул.“Червена скала“цялостно затваряне 08.06.2021г.30.06.2021г.
„Възстаническа“№23до края ù цялостно затваряне 12.06.2021г.12.07.2021г.
„Коста Аврамиков“пресичането ù с ул.“Славееви гори“№12ограничен достъп29.03.2021г.15.06.2021г.
„Елин Пелин“пресичането ù с ул“Д-р Петър Берон“до края ù цялостно затваряне 31.03.2021г.23.06.2021г.
„Поп Глигорко“пресичането ù с ул“Елин Пелин“до края ù цялостно затваряне 31.03.2021г.23.06.2021г.
„Майстор Харит Кисьов“пресичането ù с ул.“Евридика“пресичането с ул.“Елица“цялостно затваряне 16.03.2021г.25.06.2021г.
„Студенец“№8до края ù цялостно затваряне 27.05.2021г.30.06.2021г.
„Чавдар войвода“от пресичането с ул.“Невястата“от пресичането с ул.“Невястата“цялостно затваряне 01.06.2021г.30.06.2021г.
„Стою Шишков“светофара в кв.Устоводо моста за пазара в кв.Устовоцялостно затваряне 18.05.2021г.30.06.2021г.
„Мико Иванов“пресичането ù с ул.“Гео Милев“до края ù цялостно затваряне 26.02.2021г.15.06.2021г.
„Оборище“пресичането ù с ул.“Кирил Маджаров“/по стълбите/до края ù цялостно затваряне 15.04.2021г.15.06.2021г.
„Цар Калоян“кръстовищетодо края и цялостно затваряне 08.06.2021г.30.06.2021г.
„Гео Милев“пресичането ù с ул.“Есаул Пархоменко“пресичането ù с ул.“Мико Иванов“цялостно затваряне 27.05.2021г.30.06.2021г.

При следващите етапи от изпълнението на проекта, когато ще е нужно затваряне или ограничаване на достъпа до улици, това ще бъде своевременно обявявано.

Приканваме ви да пътувате внимателно, като се съобразявате с временната сигнализация за организация на движението!

Предварително се извиняваме на всички жители и гости на град Смолян за създаденото неудобство! Надяваме се на вашето разбиране, толерантност и търпение!