Смолян

Атанас Илиев встъпи в длъжност като зам.-административен ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян

Днес, 3 юни 2024 г., прокурор Атанас Илиев встъпи официално в длъжност като заместник-административен ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян. Той беше представен на колегите си на церемония, на която присъстваха Недко Симов, окръжен прокурор на гр. Смолян, магистрати и съдебни служители.

Окръжният  прокурор Недко Симов връчи акта за встъпване в длъжност и пожела здраве и професионални успехи на новия заместник-административен ръководител.  

На 15 май 2024 г. Прокурорската колегия, изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, на основание чл. 160 вр. чл. 168 ал. 3 от Закона за съдебната власт, назначи Атанас Илиев за заместник-административен ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян. Той е завършил специалността „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има близо 22 години юридически стаж, като от тях 19 години в съдебната система.  Работил е като следовател, прокурор и заместник- административен ръководител на Районна прокуратура – Пловдив.

error: Защитено Съдържание!