Политика

Д-р Събев с колеги поставят 10 въпроса за ЮЦДП пред земеделския министър

Десет въпроса пред министъра на земеделието поставя д-р Красимир Събев и негови колеги от ГЕРБ-СДС за Южноцентралното държавно предприятие в Смолян.

Мотив за това е повишеният обществен интерес към дейността на ЮЦДП, завишените цени на дърва за огрев и недостига им.

Те се интересуват какво е наложило през последните 2 г. същественото завишение на цената им от склад и двойно увеличената им стойност за добив на корен, защо е допуснато изоставане в кампанията за добив.

Искат информация за директно възложени обществени поръчки с предмет строителство, доставки и услуги, за даренията, извършени от ЮЦДП, за командировките в чужбина, за преките и косвени разходи на териториалните поделения, централното управление и членовете на управителния съвет на предприятието, както и на лица, които не са служители на предприятието – нощувки, горива, храна, транспорт, наеми, представителни разходи и други съпътстващи.

Народните представители питат министъра за одобрените представителни разходи, за организирането и провеждането на ски състезание през месец февруари 2023 г., за платените парични награди и допълнително материално стимулиране в ЮЦДП, ДГС и ДЛС.

Интересуват се още дали председателят на Управителния съвет на ЮЦДП участва в други кооперации, дружества или сдружения с идентичен или сходен предмет на дейност, което се явява конкуренция в нарушение на действащото законодателство.

error: Защитено Съдържание!