Дълг от 2018-та към 69 млади семейства плаща кметът Боран Хаджиев

Община Чепеларе започна изплащането на еднократната помощ от 1000 лв. за новородено за минал период. 40 млади семейства от Чепеларе получиха сумата още в рамките на първия ден, съобщиха от местната администрация.

Сумите, предназначени за финансов стимул, бяха изплатени от Община Чепеларе във вторник, 17 ноември, на млади семейства от града и общината.

Това е първи транш от изчистването на стари задължения по Чл.3 /1/ от Правилника за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете и не еднократна финансова помощ на нуждаещи се граждани на територията на община Чепеларе.

„Еднократната помощ от 1000 лв. се полага за всяко новородено на територията на общината, ако родителите отговарят на определени условия. Плащанията на въпросния финансов стимул бяха прекъснати през април 2018 г., като оттогава до месец октомври 2020 г. одобрение получиха 69 семейства, в резултат на което Общината се оказа с 69 000 лв. натрупан дълг. Както беше обещано от кмета Боран Хаджиев, община Чепеларе започна изчистването на натрупаните в предишен период задължения към младите семейства при първа възможност“, уточняват от администрацията на градоначалника.

Междувременно са одобрени още пет семейства, така че общата сума, която Община Чепеларе ще изплати, става 74 000 лв. След изразходването на сумата от 50 000 лева, предвидена за първи транш, плащането ще продължи в четвъртък, докато всяко семейство, одобрено в периода между април 2018 г. и настоящия момент, получи сумата, за която общината е поела ангажимент.

За сравнение – размерът на финансовата помощ за новородено варира от 300 до 1500 лева в различните общини в страната. Сред малкото изключения е например Община Несебър, която дава на родителите на новородени деца 2000 лв., но и условията за нейното отпускане са по-строги.