Държавата увеличава капитала си в МБАЛ – Смолян

Държавата ще увеличи капитала си в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян. Това става ясно от публикуваното в Търговския регистър писмо на здравния министър Петър Москов до Съвета на директорите на няколко държавни болници, сред които тази в Смолян.

С него той е изискал ръководството на болницата да свика извънредно общо събрание на акционерите във връзка с изпълнението на проекта по оперативна програма „Регионално развитие“ на стойност 5 766 764 лв. – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации“. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на здравното ведомство.

Едната точка от извънредното събрание на МБАЛ – Смолян, ще е за промяна в капитала на дружеството, а другата – промяна в устава му.

Искането на министър Москов е вече изпълнено. В Търговския регистър е публикувана покана за извънредно общо събрание на акционерите, което ще се състои на 12 април т.г. с дневен ред, посочен от министъра.

Към края на 2014 г. държавата, представлявана от министъра на здравеопазването, притежава 71,80% от капитала на дружеството. Останалите 28,20% са притежание на десетте общини. Община Смолян е собственик на 9,26% от акциите, община Мадан – 3,06%, Девин – 2,95%, Златоград – 2,91%, Рудозем – 2,21%, Доспат – 1,99%, Чепеларе – 1,88%, Неделино – 1,72%, Баните – 1,42%, Борино – 0,80%.

След като в капитала на акционерното дружество се апортират активите, предмет на непарична вноска – медицинска апаратура, санитарни автомобили, строително-монтажни и строително-ремонтни работи, финансирани от европроекта, дяловото участие на държавата ще се увеличи. За сметка на това ще се намалят процентите на другите десет акционери – общините.

Снимка: Смолян нюз

Facebook Comments