Държавата увеличи дела си в МБАЛ-Смолян, болницата запорира бивше училище във Вехтино

Възбрана над бившето училище в маданското село Вехтино наложи областната болница в Смолян. Това е акт на лечебното заведение след приключилата съдебна сага, която продължи повече от десет години, срещу пловдивски бизнесмен.

Възбраната върху старото школо, негова собственост, е от април месец тази година. Тя е както върху сградата на училището с площ от 230 квадрата, така и върху поземления имот от 1958 квадрата. А стойността на иска срещу фирмата „Дюкс“ е 60 000 лева.

Съдебната битка, която МБАЛ в Смолян спечели, е за вила „Здраве“ на Пампорово, чийто наемател бе пловдивчанинът Георги Петров.

Вилата „Здраве“ с площ 72 квадрата и навеси към нея (общо 109 кв.м) е собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“. През 1993 г. тогавашната Окръжна работническа болница я отдава под наем на ЕТ „Год фадър – Лазар Тотев“ от Пловдив. През 1994 г. наемателят извършил редица преустройства – реконструкция, пристояване и надстрояване в имота. Превърнат е в тризвезден хотел, рекламиращ се с името „Дюкс Плейс“.

Впоследствие има подписани множество анекси, с които срокът е продължаван, наемът е променян, правени са още и още подобрения. През това време фирмата била прехвърляна на ЕТ „Год фадър – Георги Петров“, а после на „Дюкс“ ЕООД (Пловдив). Собственик на двете фирми е Георги Петров.

Подобренията са договорени с анекс 5 на 03.09.1996 г., в който се предвижда, че „осъществените промени в наетия имот от наемателя са за негова сметка и остават негова собственост след изтичане на срока на действие на основния договор и на анекса”.

Претенциите на наемателя се базират основно на тази клауза. Договорът изтекъл през ноември 2008 година, но наемателят отказал да се раздели с имота и в края на 2009 година ръководството на болницата решава да заведе дело за собствеността си.

Хотелът се състои от приземен етаж с кухненски помещения, склад за хранителни продукти, заведение и санитарен възел, първи етаж с три стаи с по две легла, тавански етаж с две стаи с по три и четири легла, барака за стопански нужди и прилежащо към сградата дворно място. Според направената експертиза сградата е частна държавна собственост. Тя не е в автентичния си вид – уширена е и изцяло реконструирана от наемателите. Помещенията са общи след реконструкцията, входът е един, има общо стълбище. Не се касае за отделни постройки, които да бъдат отделени от самата сграда така, както тя е съществувала в първоначалния си вид.

Имотът на Пампорово, който е собственост на МБАЛ.

През 2016 година Окръжният съд в Смолян постанови, че пловдивското дружество „Дюкс“ ЕООД не може да бъде собственик на земята. Макар и с подобрения на стойност 400 000 лв, претендирани от пловдивския бизнесмен, тризвездният хотел бе присъден на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”.

Според съда вилата е строена върху територия от държавния горски фонд и тя няма как да се придобие по давностно владение.

След влизане на решението в сила здравното заведение внесе иск за пропуснати ползи, защото в продължение на пет години, в периода на наложената възбрана, имотът не е могъл да се отдава под наем.

Искът на болницата бе за 125 хил. лева, но е предявен частично за 60 000 лева, на каквато стойност е сегашната възбрана.

На проведеното Общо събрание на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ през май месец по искане на СД е взето решение вила „Здраве“ на Пампорово да се отдаде под наем за срок от 10 години.

„С решение на Съвета на директорите вече сме обявявали имота на търг за отдаване под наем два пъти и не се явява кандидат. Смятаме, че причина за това е срокът – 3 години, но Съветът на директорите няма право да проведе процедура с по-дълъг срок. Поради тази причина предложихме на Общото събрание да одобри нов срок от 10 години с аргумент, че биха се явили кандидати при това условие“, обясни изпълнителният директор д-р Марин Даракчиев.

Припомняме, че при първото обявление от 2017-та година месечната наемна цена на обекта бе 1982 лв. без ДДС, а при второто, от 2018-та – 1390 лева.

На заседанието от май месец е приет годишният финансов отчет на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, който сочи, че лечебното заведение завършва предходната година на печалба и без просрочени задължения.

Отново е увеличен дружественият дял на здравното министерство в МБАЛ – Смолян. Досега държавата (чрез МЗ) притежаваше 88,81% от акциите.

Миналата година обаче на болницата бяха предоставени с решение на Министерския съвет 1 000 000 лв. за закупуване на ангиограф и 256 748 лв. за преустройство с цел обособяване на структура за инвазивна кардиология към Кардиологично отделение. За ремонта и покупката на скъпата апаратура бяха вложени всъщност  1 183 460 лв., като неизползваните средства са върнати на МЗ. Но с това вложение на практика държавата увеличи капитала си в болницата на 90,05%.

Центърът за инвазивна кардиология в МБАЛ – Смолян.

Десетте общини на областта са миноритарни собственици в МБАЛ-Смолян, с вече нищожен дял – 0.50% на Баните, 0.28% на Борино, 1.04% на Девин, 0.70% на Доспат, 1.03% на Златоград, 1.08% на Мадан, 0.61% на Неделино, 0.78% на Рудозем, 3.27% на Смолян и 0.66% на Чепеларе.