Два лъжливи сигнала и 10 пожара за юли месец в областта

Общо 51 произшествия са регистрирани за месец юли в Смолянска област. От тях 10 пожара, два лъжливи сигнала, 37 пъти оказване на техническа помощ, 4 аварийно-спасителни дейности – това сочи отчетът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

От възникналите пожари 6 са с материални щети – унищожени са 150 кв. м. масивни складови и спомагателни постройки, 170 бали сено, повредени са два леки автомобила и един фургон.

Пожарите без щети основно са възниквали при почистване на земеделски имоти чрез изгаряне на отпадъците (сухи треви) и в контейнери за смет.

РД “Пожарна безопасност и защита на населението” в Смолян напомня, че със заповед на областния управител периодът от 25-ти март до 30-ти ноември 2017 г. е обявен за пожароопасен в горските територии.

Във връзка с трайното повишаване на температурите и очакваното засушаване през първата половина на месец август значително се увеличават предпоставките за пожари в селското стопанство и горските територии.

При възникване на пожар в горски и полски масиви опасност представлява унищожаването на дървесината, влиянието върху околната среда и евентуалното преминаване на пожара в населени места.

Ето какви са техните съвети: 

  • При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно да сигнализирате на телефон 112;
  • Забранено е паленето на стърнища, суха трева и слама по слогове,крайпътни ивици и други площи със суха растителност, намиращи на разстояние 100 м от горския фонд;
  • Забранено е  хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения;
  • Забранено е  изхвърлянето на стъклени бутилки – дефекти по тях могат да създадат ефекта на лупа и да предизвикат запалване на суха растителност;
  • Да не се извършва ремонт на автомобили и транспортна техника в съседство с горските територии и да не се допуска буксуване на автомобили по горските пътища.
Facebook Comments