Двама разследващи полицаи търси ОДМВР – Смолян

На 02.12.2020г. изтича срокът за подаване на документи от кандидати за разследващи полицаи в ОДМВР-Смолян, съобщава говорителят на институцията.

Със заповед на министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за назначаване на двама разследващи полицаи.

Кандидатите трябва да са български граждани, да не са осъждани, да не са привлечени в качеството на обвиняеми, както и да отговарят на специфичните изисквания – да не са по-възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса, да притежават минимална образователна-квалификационна степен „Бакалавър“ в областта на социални, стопански и правни науки или сигурност и отбрана в направленията Право и Национална сигурност/АМВР/.

Необходимите документи за кандидатстване са лична карта, нотариално заверено копие на дипломата за завършено висше образование, декларация, че кандидатът има само българско гражданство, не е осъждан за умишлено престъпление и не е привлечен в качеството на обвиняем и не е подсъдим.

Кандидатът може да направи искане за признаване валидността и заключенията от предходни конкурси за назначаване на държавна служба в МВР и искане за признаване на валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен“.

Всеки желаещ да се яви на конкурс за разследващ полицай може да подаде документи за участие ежедневно от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ в отдел „Административен“ при ОДМВР-Смолян.