Електрически автомобил за събиране на батерии и дребни отпадъци купува община Девин  

Електрически автомобил, с който да събира излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, отпадък от декоративни кошове, листа, дребни клони от паркове и градини, купува община Девин. Прогнозната стойност на покупката е  42 050 лв. без ДДС.

Автомобилът трябва да е товарен, самосвал, категория L7e, става ясно от обявената от кмета Здравко Иванов обществена поръчка.

На 19-ти ноември общината е спечелила пред Националния доверителен екофонд (НДЕФ) проект за изцяло електрическо превозно средство – категория L7e с надстройка – тип самосвал. Офертите ще се отварят на 19-ти февруари.

Според правилата на НДЕФ финансирането на проектите е 20 000 лева, а за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) осигурява не повече от 3 000 лева.

Справка в НДЕФ сочи, че проекти за такива автомобили са одобрени също на общините Смолян и Неделино.

На снимката: Подобн кола е закупена и от община Казанлък