Фондът на фондовете подкрепя ВиК Смолян с 2.7 млн. евро за инфраструктура

Размерът на целия заем е на стойност 4.3 млн. евро, като останалите 1.6 млн. евро са от Европейската банка за възстановяване и развитие.

На  20 май  2020 г., нашият партньор по „Финансов инструмент за развитие на водния сектор“ –  Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), сключи договор за предоставяне на инвестиционен кредит на ВиК Смолян, съобщиха от Фонда на фондовете.

Ресурсът ще бъде предоставен под формата на дългосрочен заем, предвиден за изграждане на нова и реконструкция на съществуващата ВиК-инфраструктура  в гр. Смолян и региона, който включва 10 общини: Баните, Девин, Борино, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе.

Средствата ще бъдат насочени към намаляване на загубите на вода в региона и постигане на съответствие с изискванията на ЕС относно пречистването на отпадните води, подобряване на качеството на питейната вода и повишаване на ефективността на услугите, предоставяни от ВиК дружеството.

Общата стойност на проекта е 39.1 млн. евро, като разходите по него ще се покрият от  Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и инвестиционния кредит, предоставен от Фонд на фондовете и ЕБВР на стойност 4,3 млн. евро .

2,7 млн. евро от кредита ще бъдат финансирани от Фонд на фондовете, а останалите 1,6 млн. евро със средства от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Предоставянето на заема цели и подобряване на финансовите показатели на ВиК Смолян и постигане на устойчиви резултати при използване на европейски средства, като се намали зависимостта от изцяло грантово финансиране. Съчетаването на безвъзмездни средства с финансов инструмент прави тези инвестиции по-устойчиви. Фокусът е върху намаляване на разходите и повишаване на ефективността с основна цел  по-качествени услуги и подобрено водоснабдяване, предоставени в  полза на населението.

Договореният кредит е втората инвестиция на Фонд на фондовете и ЕБВР в рамките на „Финансов инструмент за развитие на водния сектор“, след този с ВиК Русе. Средствата за него са осигурени от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Очаква се до средата на годината да бъдат сключени още няколко договора за предоставяне на инвестиционни кредити на ВиК операторите в страната, подкрепени със средства от Фонд на фондовете.

Facebook Comments