ГЕРБ в Смолян с жалба: Член на СИК не е вписвал личните карти на избирателите

ГЕРБ подаде жалба в Общинската избирателна комисия в Смолян за нарушение в Секционната избирателна комисия, която се намира в  Областното пътно управление, гр. Смолян.

Нарушението било установено от председателя на съответната СИК. При негова проверка той установил, че  Филип Зарков Маринов – член на СИК, не е вписал номерата на личните документи, с които са гласували 37 избиратели.

„Г-н Маринов е признал пред СИК,  че е допуснал нарушение на изборните правила. Извършеното и посочено по-горе нарушение за нас е съществено по смисъла на Изборния кодекс, защото указва пряко влияние върху изборния процес и правото на глас на всеки един избирател“, пише в жалбата.

Искането в нея е ОИК да направи проверка и ако установи цитираното нарушение, да наложи съответната санкция съгласно Изборния кодекс.

След проведен разговор на ОИК с председателя на СИК е установено процедурно нарушение, което според решението на ОИК „не влияе на действителността на вота на избирателите“.

На членовете на въпросната СИК е дадено указание стриктно да следят за спазването на Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборният кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. при работа с Избирателен списък част I.