Глобяват с 10 000 лв. „Топлофикация“ заради запор, наложен на Стефан от Смолян вместо на Стефан от София

„Топлофикация – София“ ЕАД отнася 10 000 лева глоба по Закона за защита на личните данни, защото поиска от смолянчанина Стефан Иванов да плати сметката на софиянец със същото име.

Инженер-химикът си живее съвсем спокойно като пенсионер в Смолян, когато през  ноември месец 2016 г. му спират пенсията. Колкото и да е малка – 250 лв., все пак тя си е негова. И Стефан Борисов Иванов решава да разбере защо частен съдебен изпълнител му я блокира.

Така установява, че е длъжник на „Топлофикация – София“, без да има имот там. След маса проверки разбира, че грешката е в дружеството, където вписали неговото ЕГН като длъжник, вместо на софиянец, с когото трите им имена съвпадат.

Първоначалният дълг бил 257 лева, но след като минали всички дела срещу Стефан от Смолян, когото никой не счел за нужно да информира, дължимата сума набъбнала на 1300 лева без лихвите.

Междувременно, той бе направил няколко опита да обясни на „Топлофикация“, че грешат, но от там го игнорирали. Жалвал се бе и на омбудсмана, но останал разочарован.

„След 6-7 месеца получавам писмо, че не се занимават с влезли в сила дела. А аз очаквах някакъв съвет да ми даде. Пуснах жалба и до „Топлофикация“. Имам отговор, но той не беше към мен, а към ЧСИ. Аз вече като личност, нуждаеща се от отношение, не съществувам, а съм само човекът, който трябва да даде парите. Пише, че имало срокове, а не съм се обадил. А как да се обадя, като не знам, че ме съдят. Те съдят един човек, а изпращат задължението на друг“, обясни през 2017 г. Стефан пред журналисти в Смолян.

Едва след като случаят стана медийно известен, той бе взет присърце и от Мая Манолова. И се разплете институционално.

На практика през 2011 г. Стефан Иванов от 10-ти микрорайон на „Люлин“ в София продава жилището си на друг човек с инициали И. П. Г. За 3-4 месеца между 2011 и 2012 г. се е трупал дългът в апартамента му.

„Топлофикация – София“ започва дело срещу Стефан (в началото на този от София).

Проверка в документите на Стефан от Смолян показва, че съименникът му от София е подал едно възражение. Явно все пак съдебното дело се е водило известно време срещу него, защото той е възразил, че не дължи вземането по издадената заповед за изпълнение. Подписал е и декларация, че ако напусне града, ще се обажда. Към онзи момент партидата е на него. Името и адресът е на един човек.

Някъде към 2013-та година, от топлинното дружество „допуснали“ техническата грешка, заради която длъжник става Стефан от Смолян. ЕГН-тата са им различни. Софиянецът е 45-ти набор, а смолянчанинът е 48-ми.

След поредица от прошения до „Топлофикация“ му изпращат писмо, в което пише накратко, че той е виновен, че той трябва да плати, че има партида, която му е издадена служебно.

През 2013 г. смолянчанинът без никаква причина „се сдобива“ с партида, която съответства не само на неговото име, но вече и на неговото ЕГН. Дотогава този съдбовно важен елемент липсва.

След като се разплете случаят и запорът над пенсията му бе вдигнат, Стефан от Смолян подаде жалба в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

И ето обаче какво твърдят от „Топлофикация“ по време на производството в КЗЛД срещу фирмата – че с ЕГН-то на жалбоподателя дружеството се е снабдило от Агенцията по вписванията, чийто регистър е публичен.

През цялото време – и пред комисията, а впоследствие и пред Административния съд в София, от дружеството продължават да твърдят, че интересите им като администратор на лични данни са преимуществени пред тези на физическото лице, за което се отнасят данните, а използването на нотариалния акт за ипотека не може да се тълкува като засягане на „личен живот“ на жалбоподателя.

КЗЛД е приела, че по отношение фирмата не е могла да се приложи принудителна административна мярка – даване на срок за отстраняване на нарушението, тъй като нарушението е довършено и неотстранимо. Затова не дава срок, а направо налага минималната санкция 10 000 лв.

В хода на производството всъщност е установено, че партидата, по която не са били изплатени задълженията, даже е на другото лице, на което е бил продаден въпросният апартамент. Тоест, връзка между двамата мъже с име Стефан не е трябвало да се прави изобщо.

„Обработването на личните данни на жалбоподателя не е било необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни поради преимущество на интересите на дружеството пред тези на физическото лице /в тази насока се е развила защитата пред органа/, тъй като между Стефан Борисов Иванов и „Топлофикация – София“ не съществуват никакви отношения, включително и за неплатена топлоенергия“, са категорични както от КЗЛД, така и от Административния съд, пред който е обжалвана глобата.

В решението е посочено също, че в конкретния случай нарушението е с висока степен на тежест, която обосновава налагането на най-тежката мярка. Това е така, защото неправомерното обработване на личните данни на жалбоподателя е осъществявано в продължителен период от време, данните са ползвани пред съдебни органи и ЧСИ при липса на което й да е от законовите основания за това.

Решението на АС – София, е от началото на този месец и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.