Региона

Грандиозен астрономически проект стартира при Обсерваторията на Рожен

България се присъединява към паневропейския радиотелескоп LOFAR. Това става факт с покупката на радиоастрономическа станция тип “международна LOFAR станция”, която е на финалната права.

Част от мястото, на което ще се разположи станцията. Снимка: LOFAR-BG

Нейният дизайн, доставка, монтаж, тестване и гаранционна поддръжка са ангажимент на нидерландската компания AstroTec Holding B.V. , като договорът с нея ще е на стойност 2,8 млн. лв. без ДДС и срок от 610 календарни дни за изпълнение. Тоест, към края на 2025-та, началото на 2026-та година. Възложител е Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН.

(Географско разпределение на LOFAR станциите в Европа. Източник: ASTRON)

Проектът е грандиозен, защото с присъединяването към LOFAR (Low Frequency Array) българските астрономи ще разполагат за научните си изследвания с телескоп, чийто диаметър на практика е територията на почти цяла Европа. 

Станцията ще бъде разположена до връх Свети Дух, където е и Националната астрономическа обсерватория – Рожен. Избраният за целта терен се простира на площ от десет декара. Теренът е придобит от частни собственици в периода от 2021 до края на 2023 г., като за целта Институтът по астрономия е сключил 33 сделки. От тях 31 са за покупко-продажба, а два имота е получил в дарение.

LOFAR e многофункционален, високо иновативен паневропейски разпределен нискочестотен радио телескоп, разработен от холандския Институт по радиоастрономия (ASTRON) за изследване на ранната и далечна Вселена, слънчевата активност и земната атмосфера.

(LOFAR станцията в Онсала, Швеция. Макетът на станцията, която ще се изгради до обсерваторията в Рожен, е абсолютно идентичен)

Астрономите, участници в проекта LOFAR-BG, ще изпълняват задачи, идентични с тези на останалите станции в Европа и ще работят заедно с тях.

Частите, необходими за изграждане на станцията, са специфични и се произвеждат от AstroTec Holding B.V. – дъщерно дружество на Холандския институт по радиоастрономия ASTRON, което държи правата върху интелектуалната собственост и върху дизайна на системите LOFAR. Това е и причината договарянето да се извърши без предварително обявление.

Част от екипа по проекта, извършващ замервания на терена. Снимка: LOFAR-BG)

Проектът е финансиран по Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България (2020-2027 г.) и е на обща стойност 13 милиона лева. Ръководител на проекта е доц. Камен Козарев, на когото се дължи разработката и спечелването му.

LOFAR e многофункционален, високо иновативен паневропейски разпределен нискочестотен радио телескоп (10-250 MHz) за изследване на ранната и далечната Вселена, слънчевата активност, земната атмосфера. Състои се от голям брой иновативни наблюдателни станции с антени тип фазирана решетка из цяла Холандия и част от Европа, свързани с оптична високоскоростна връзка. В източна Европа все още няма станция. Тази на Рожен ще е първата. Италия е другата държава заедно с България, последно присъединили се към проекта. С помощта на станциите и радиотелескопа научните екипи имат значителен принос за съвременната астрофизика и космология.

Пред списание „ФОРБС“ доц. Камен Козарев казва, че очаква българската станция LOFAR-BG да заработи до края на 2025 г.

„На площ с размерите на футболно игрище край Рожен ще бъдат разположени 96 нискочестотни и 96 високочестотни антени, които могат да се използват както за наблюдение на най-отдалечените галактики, така и за близки обекти като Слънцето“, пояснява той.

error: Защитено Съдържание!