Информационен център от ново поколение за връзка с ЕС откриха в Смолян

Информационен център „Европа Директно“ от новото поколение бе открит в Смолян. Той е един от 13-те в страната, чрез които българските граждани ще имат по-лесен и пряк достъп до информация за Европейския съюз. Общо 424 информационни центъра от ново поколение разкрива Европейската комисия в страните от Евросъюза.

Екипите на „Европа Директно“ ще помогнат да се обясни как Европа се бори с пандемията от COVID-19, ще стимулират възстановяването чрез информация за плана NextGenerationEU и ще се насърчават зеления и цифровия преход.

В Смолян това е познатият с дейността си европейски информационен център, който работи от 2008 година насам. За пореден мандат бе оценено високо проектното предложение на приемната структура – Сдружение „Нови хоризонти“, което отново ще бъде местният партньор на Европейската комисия в планираните за периода 2021-2025 г. дейности.

„Горди сме с това, че сме част от общо 424 информационни центъра от новото поколение към Европейската комисия в целия ЕС, от които 13 центъра в България“ – с тези думи Стоянка Люнчева – председател на УС на Сдружението, започна своето приветствие към гостите на събитието.

Ръководителят на „Европа Директно“ в Смолян Надежда Митева акцентира върху основните задачи, които стоят пред екипа за този мандат. 

„Гражданите да имат още по-лесен и пряк достъп до информация за Европейския съюз, поднесена на разбираем за тях език, по достъпен канал и начин; опосредстване на връзката между институциите на Съюза и гражданите чрез организиране на граждански диалози и прояви с широко участие, например за Конференцията за бъдещето на Европа. Екипът на „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“  в Смолян ще помогне да се обясни как Европа се бори с пандемията от COVID-19, ще стимулира възстановяването чрез информация за Плана за възстановяване и устойчивост и ще насърчава зеления и цифровия преход. Новият център ще работи за активното европейско гражданство в училищата и ще се координира с други мрежи на ЕС в регионите, като осигурява по-лесен достъп до информация на местно равнище за гражданите, организациите и предприятията“, посочи тя.

През тази година „Европа Директно“ в Смолян ще повдигне и някои интересни теми пред местната общественост. Ще запознае гражданите с основните аспекти на Зеления пакт чрез дискусия на тема „Нов живот за стария текстил“.

В отговор на предизвикателствата от начина ни на живот и работа през последните години ще се организира уебинар на тема “Баланс между online и off-line работа – как да съхраним себе си?”.

За да се противопостави на дезинформацията за ЕС, центърът планира стартиране на рубрика „Митове и истини за ЕС“ в местни и регионални медии, а също и провеждане на серия обучителни интерактивни събития за младежи, целящи подобряване медийната им грамотност и безопасност в социалните мрежи.

През втората половина на годината съвместно с Европейския потребителски център ще бъдат представени потребителските права на европейските граждани в он-лайн пазаруването.

На 10 май приключи и първата дейност на новия център „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ в Смолян в партньорство с Регионалната библиотека „Николай Вранчев“, като финализира обявения в началото на месец април конкурс за буктрейлър „Моят любим европейски роман“. Връчени бяха наградите на двамата победители от ППМГ „Васил Левски“.

Специални гости на тържественото откриване бяха Теодор Стойчев – ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България, и Бойко Благоев – съветник към отдел „Информация и комуникация“ на Представителството на ЕК в България.

На финала на събитието бе открита изложбата „Европа и европейците 1950 – 2020 – 70 години от декларацията на Шуман“.