Изложба „60 г. Смолян – град за чудо и приказ“ подготви музеят в Смолян

На 18 юни е празникът на Обединения град Смолян. Тази година се навършват 60 години от издаването на указа, с който трите самостоятелни селища – Устово, Райково и Смолян, се сливат в единен град и започват да пишат своята обща история.

Много трудолюбие и предприемчивост са вложени за изминалия над половинвековен период, за да се превърне Смолян в модерен град с красив природен и културен пейзаж. В него са вградени не само историческите традиции и уникалното духовното наследство на родопчани, а и тяхната енергия, инициативност и талант.

С уважение и признателност към всички поколения смолянчани, минали и днешни, които съградиха Смолян, които и днес работят и творят тук, съхраняват нашите традиции и уникалност, пазят присъщото спокойствие и мъдрост на Смолян, РИМ „Стою Шишков“ – Смолян създаде музейната изложба „60 години Смолян – град за чудо и приказ“. Тя може да бъде разгледана както в изложбената зала на музея в Смолян през цялото лято, така и във виртуален вариант на: http://smolyan.museumsmolyan.eu/

Музейната колегия поздравя всички смолянчани и гости на нашия град с 18 юни – Деня на обединения Смолян, и пожелава:

„да са добри дните на Родопската престолнина,

да е здраво и силно Сърцето на Родопите,

да се развива Триселищната броеница,

да хубавее Огърлицата на България – любимият Смолян!“