Изложба в музея представя крепостите в Средните Родопи

Фотодокументалната изложба представя резултатите от археологическите проучвания на крепостните съоръжения в района на Средните Родопи. Общият брой на регистрираните крепости към момента е 25, датиращи от края на V хил. пр. Хр. (края на каменно-медната епоха) до Средновековието (XIV век), като частично или изцяло проучени са 13 от тях.

Голяма част от крепостите в Средните Родопи са използвани и поддържани в продължение на столетия, други са преизграждани наново. Общото при всички е изключително доброто им местоположение, предлагащо защита на жителите на близките населени места при възникване на опасност или улесняващо контрола на движението по главните трансродопски пътища.

Автори на изложбата са археолозите на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян Дамян Дамянов, Маргарита Люнчева и д-р Николай Бояджиев.

Откриването ще се състои на 18 май – вторник, от 17.30 часа в изложбената зала на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, като част от празничната музейна програма за отбелязване на Международния ден на музеите`2021