Как и защо се провали редовно заседание на ОбС- Смолян?

Свиканото вчера редовно заседание на Общинския съвет в Смолян се провали секунди след като бе одобрен дневният му ред. А 30 минути продължи дискусията дали трябва да се отложи, или не.

Стефан Сабрутев

Началото на дебата даде Стефан Сабрутев – ръководител на групата на БСП в местния парламент. Той бе категоричен, че има нарушение на правилника при свикването на сесията, тъй като съветниците не са надлежно уведомени. Поиска да се отложи.

Към становището му се присъедини Филип Топов – съветник от МК „Новото време“. „Мисля, че ако проведем заседание в нарушение на правилника, каквито и решения да вземем, те биха могли да бъдат атакувани“, заяви той. Топов поиска да се отложи заседанието или поне да не разглеждат допълнителните докладни.

Председателят на ОбС Венера Аръчкова подчерта, че на всеки един от общинските съветници са изпратени материалите през гугъл облака в законоустановения срок.

„А докладните относно измененията и допълненията, за туризма и АДФИ са разгледани от съвместната комисия по бюджет и от комисията по здравеопазване. Заседания на другите комисии се състояха, но поради липса на кворум не са взети решения“, допълни тя.

Филип Топов

„Давате ни докладни записки и ги внасяте като допълнителни, каква е необходимостта да бъдат внасяни такива, какво налага тяхното спешно приемане?“, попита Топов.

„Предоставени са ви докладните записки още в понеделник. Те не са включени в дневния ред, защото виждате, че писмото от АДФИ е с дата 15-ти, а ние сме публикували дневния ред на 13-ти юли. Тя е за отдаване безвъзмездно помещение на АДФИ. По отчета за туризма самата програма и самото събиране на консултативния съвет по туризма беше с дата 13-ти юли. Те са приели отчета и са длъжни в едномесечен срок да го внесат за одобрение в ОбС“, обясни Аръчкова. Тя добави, че съгласно правилника три дена преди заседанието могат да се внесат допълнителни докладни записки и след като има становище на комисиите, че са разгледани не виждам, не вижда какъв е проблемът.

Кметът Николай Мелемов и председателят на ОбС Венера Аръчкова

Аръчкова подчерта, че на всички 29 съветника на 13-ти юли е пратено уведомление и го имат на имейлите. „Не е вярно“ – отвърнаха вкупом от БСП.

Тогава думата взе Рабие Кьосева –  областен председател на БСП и общински съветник. „Нямаме такъв имейл. Имаме само на 14-ти уведомление за извънредно заседание, насрочено за 20-ти юли. За редовно заседание на 22-ри юли нямаме такава информация. Дори се чудим в колко часа и какво се случва, когато беше извънредното заседание. Правилникът казва, че трябва да бъдем информиране на имейлите“, посочи тя.

Според Димитър Кръстанов (БСП) има два факта, които са неоспорими.

Димитър Кръстанов

„Първият е, че ние не сме уведомени. Материалите са качени не в облака, а в гугъл диск, но ние нямаме непосредствена връзка с него и според силата на правилника трябва да получим уведомление на имейли. Няма такива имейли за редовното заседание. И второ, погледнете, групата на ГЕРБ е в половин състав! Това не се е случвало. Явно колегите не са уведомени и някои от тях не знаят. Така, че рисковете, свързани с това да се оспорят решенията, които ще се вземат днес, реално съществуват. Представете си, че на някой от съветниците му стане лошо!? Ние сме на ръба на кворума. Вие открихте заседанието с 15 съветника“, каза Кръстанов.

Аръчкова му опонира, че са 19.

Рабие Кьосева

„Но открихте заседанието с 15. Аз нямам нищо против да работим и 8, и 9, и 10 часа, както и групата, но е факт, че всички ние не сме уведомени по надлежния ред, както бяхме уведомени за извънредното заседание. За това ли трябва да спорим, за един очевиден факт!?“, попита Кръстанов. „Имам разпечатка от ИТ-специалистите, че всеки един е получил материалите. Даже има и материали от общински съветници, които са препратени на външни хора“, уточни Венера Аръчкова.

„Декларирам, че давам съгласие електронната поща, която съм дал за комуникация, да бъде обект за проверка от ИТ-специалисти, включително и прокуратура за това, че не сме получили уведомление, съгласно член 58 от правилника. В тази връзка смятам, че днешното заседание не е свикано по надлежния ред и моля да го отложите“, заяви Салих Аршински от ДПС.

След като не се приеха предложенията за отлагане и за отхвърляне на допълнителните докладни, дневният ред бе приет с 13 гласа „За“, без „Против“ и 1 „Въздържал се“.

Секунди след като бе отворена дискусия за първа точка от дневния ред обаче залата започнаха да напускат съветници от БСП и ДПС. Аршински поиска проверка на кворума и веднага след това излезе. В залата останаха 14 съветника и заседанието бе прекратено.

От ГЕРБ след това до медиите разпратиха позиция, в която се казва следното:

Общинските съветници от ДПС и БСП в Смолян нарочно провалиха редовното заседание на Общинския съвет днес. То бе отложено за началото на следващия месец.

„В началото на заседанието представители на БСП и ДПС заявиха, че не са получили по имейлите уведомление за неговото провеждане, но присъстваха в заседателната зала, а някои от тях – и на комисии. След като, при наличие на кворум, предложеното отлагане на заседанието не бе прието и започна работата на ОбС, бе поискана проверка на кворума, а няколко съветника внезапно напуснаха, за да го нарушат. С това си действие демонстрираха безотговорност към проблемите на общината, но най-вече незаинтересованост към потребностите на смолянчани. Възпрепятствано бе гласуването на финансова помощ на мъжкия футболен състав на ФК „Родопа Смолян“ в размер на 60 000 лв., търгове за отдаване под наем и продажба на общинско имущество, няколко подробни устройствени плана, които засягат директно строителни начинания на наши съграждани“, заяви Ангел Безергянов – ръководител на групата съветници от ГЕРБ.

Според него явно за ДПС и БСП предизборната кампания е започнала, но за съжаление с процесуални трикове на дребно.

„С действието си на днешното заседание вероятно се опитват да демонстрират надмощие, проваляйки вземането на важни за част от жителите на общината решения. За нас това е неприемливо и необосновано поведение на общински съветници, на които избирателите са възложили мандат и са им гласували доверие. Всъщност потърпевши от проваленото заседание в случая са не съветниците от ГЕРБ или кметът, а заинтересованите граждани“, допълни той.

Съветниците, които провалиха заседанието на общинския съвет, са Салих Аршински, Вижданка Младенова и Милен Журналов /ДПС/, Стефан Сабрутев и Рабие Кьосева /БСП/.

„Изводите оставяме на техните избиратели. В същото време Салих Аршински беше отправил множество питания към кмета на общината, по които имаше изготвени отговори от администрацията. Странно, но той не прояви интерес към тях. Сякаш е питал, но не е искал да знае“, подчерта Безергянов. 

Забележка: Снимките са свалени от видеозаписа на „Отзвук.бг“