Кандидатът за кмет на Баните Павлин Белчев представи ангажиментите си в здравеопазването и социалните дейности

Кандидатът за кмет на Баните от ГЕРБ Павлин Белчев представи ангажиментите си в здравеопазването и социалните дейности. Той предвижда следните стъпки: 

– Да се продължи социалната политика за подпомагане на младите семейства чрез безплатно ползване на детски градини;

– Община Баните да кандидатства с проекти по национални и европейски програми в сферата на социалните услуги. Ще продължим предоставянето на храна по проект „Осигуряване на топъл обяд”, на социални услуги в домашна среда като „Личен асистент“, „Патронажна грижа” и „Домашен помощник“;

– Да се осигури последващо реализиране на проекти за обучение и заетост на безработни лица и лица в неравностойно положение по регионални, национални, оперативни и др. програми;

– Да се подобри здравеопазването чрез инвестиции в здравната инфраструктура с цел да гарантираме достъпа до здравно обслужване за всички населени места.

– Да се създадат оптимални условия за дейността на общопрактикуващите лекари и предприемане на мерки за привличане на лекари за заемане на свободни практики за доболнична медицинска помощ в отдалечените населени места;

– Ежемесечно да се организират профилактични прегледи и консултации от медици с различни специалности от реномирани лечебни и здравни заведения;

– Да се провеждат регулярни дискусии в отделните населени места, на които да се обсъждат важни за селото проблеми лице в лице. Така всеки един гражданин ще може да участва активно във взимането на решенията.

Вярвам, че всичко се постига с много труд и съвместни усилия. Подкрепете програмата ми с номер 13 в бюлетината, призовава Белчев.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!