Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Кметът, чиновниците и съдилищата в Смолян с принос за почтеността

Спаднал е приносът на местните медии към почтеността. Гражданските и бизнес организациите са с под средните за страната стойности, макар да имат леко подобрение спрямо 2016.

Смолян регистрира средна стойност 3,17 на индекса за Местна система за почтеност и подобрява резултатите си от предходната година, съобщават от асоциация „Прозрачност без граници“.

Днес, в  Международния ден за борба с корупцията, асоциацията отчете резултатите от Третия годишен Индекс на Местната система за почтеност – 2017 г.

Основен принос за подобрението имат органите на местна власт и местно самоуправление – кмет (3,54 за т.г. при 3,28 за 2016 г.) и местна администрация (3,52), както и съдилищата (3,59), чиято роля е в съответствие със средните стандарти за страната.

Кметската институция и местната администрация регистрират добър потенциал, който следва да се надгради с добри практики, като използването на инструментите на електронното правителство и консултирането с граждани.

Зам.-областният управител Владимир Гърбелов и председателят на ОбС Димитър Кръстанов присъстват на форума.

Прозрачността и почтеността на управлението в работата на местните органи на власт и самоуправление се очертава като основен дефицит.

Местните политически партии в Смолян също регистрират значимо подобрение и с обща оценка 3,38 точки оглавяват класацията в сектора за страната. Резултатите от изследването показват най-съществен положителен принос на показателите, оценяващи капацитета на партиите в местната система за почтеност, както и част от показателите, свързани с управлението.

Под средните стойности са приносът на местните медии (2,63 за 2017 г. при 2,67 за 2016 г.), гражданските (2,83) и бизнес организации (2,69), макар индексът на последните два сектора да отчита леко подобрение спрямо 2016 г. Техният принос следва да се укрепва чрез инициативи за граждански контрол над работата на институциите на местно ниво и мерки за противодействие на корупцията и доброто управление.

Значително подобрение спрямо 2016 г. регистрира стойността на индекса и за органите на МВР (3.03 точки при едва 2.75 за предходната година).

Макар също да регистрира повишаване на индекса на 3.13 пункта за 2017 г., Общинският съвет все още изостава от общия стандарт за страната по множество параметри. Необходимо е общинският съвет да подобри практиките си на прозрачност и отчетност в дейността както на постоянните комисии, така и на съвета като орган на местното самоуправление.

Препоръчително е да се преосмисли необходимостта от създаването на институция местен обществен посредник, както и активизиране работата на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията.

Индекс на местната почтеност 2017 г.

Обща картина

Смолян е на 18-то място (сред 27 областни градове). Водещи в класацията са Бургас, София и Стара Загора. В дъното на класацията  – Силистра Монтана и Хасково.

Кмет  

Смолян е на 19-то място. Водещи – София и Габрово, трета е Пловдив, а на дъното – Кюстендил, Ямбол и Хасково.

Общинска администрация

Смолян е на 20-то място. Водещи – Бургас, Габрово и Добрич. На дъното са Хасково, Перник и Силистра

Общински съвет

ОбС Смолян е на 22-ро място. Водещи са Бургас и Габрово, а на дъното са Ямбол, Хасково и Монтана.

Политически партии

Смолян е на първо място. Следват София и Стара Загора, а на дъното – Сливен, Разград и Монтана.

Съдилища

Смолян е на 14-то място. В челото са Разград, Добрич и Перник, а на дъното – Варна, Пловдив и София.

Полиция, областни дирекции

Смолян е на 21-во място. В челото са Кюстендил, Велико Търново и Стара Загора, а на дъното- Перник, Плевен и Добрич

Гражданско общество

Смолян е на 20-то място. Водещи са София, Стара Загора и Враца, а на дъното – Хасково, Монтана и Кюстендил.

Медии

Смолян е на 20-то място. Водещи са София, Стара Загора и Бургас, а на дъното – Кюстендил, Ловеч и Силистра.

Бизнес

Смолян е на 16-то място. Водещи са София, Стара Загора и Пловдив, а на дъното – Ловеч Кърджали и Варна.

Facebook Comments