Кметът на Златоград Мирослав Янчев: Приоритет ни е финансовата стабилизация

Г-н Янчев, с какво бюджетът на община Златоград за 2017 г. е по-различен от предходния?

Не бих казал, че има толкова голяма разлика. С настоящия бюджет се опитваме още повече да стегнем дисциплината спрямо миналата година. Повече средства сме предвидили за разплащане на стари задължения, просрочени задължения. На първо място като приоритет поставяме финансовата стабилизация на общината. Като цяло не очакваме изключително сериозни промени да направим със собствени средства като вложения в инфраструктурни обекти, тъй като данъците в община Златоград не са увеличавани от 2007 г.

В такъв случай с какво ще разполагате за капиталови разходи?

Почти изцяло се разчита на външно финансиране – на средства от държавния бюджет, на европейско финансиране. Имаме 600 000 лв., предоставени от края на миналата година за благоустрояване на улици.  Отделно от тазгодишния републикански бюджет. Като цяло ще бъде година на инфраструктурни проекти. Имаме заложени около 13 улици, на които планираме да сменим комуникации с цел да ги подготвим за асфалтиране със средства от бюджета. Планираме също да подобрим асфалтовите настилки на няколко населени места, в т. ч. преасфалтиране и ново асфалтиране на пътища.

Външно финансиране най-вече от коя програма очаквате?

Най-голяма част очакваме от Оперативна програма „Региони в растеж“ за енергийна ефективност на държавни сгради и многофамилни жилищни блокове- над 3 млн. лв. В процедура сме и очакваме финансиране по Програмата за развитие на селските райони за пътища и ВиК-системи. По Националната програма за енергийна ефективност също очакваме да получим средства за саниране.

На каква стойност е общият бюджет?

8 381 620 лв. Приет е с пълно мнозинство, без резерви. Опитах се в хода на изграждането му да държа в течение целия Общински съвет. По закон имаме задължение да го обсъждаме публично. Ние обаче, освен че изготвихме заедно с Общинския съвет целите и приоритетите за 2017 г., ги каних да участват в публичното обсъждане. Преди да бъде входиран в ОбС коментирахме разпределението на средствата от бюджета. В хода на подготовката информирахме съветниците по начина, по който те очакваха и благодарение на добрата комуникация помежду ни проектът бе одобрен без обструкции.

Facebook Comments