Кметът на Златоград спечели проект за нов парк

Кметът на Златоград Мирослав Янчев спечели проект за нов парк на стойност 380 573 лева. Днес е бил подписан договор за безвъзмездно финансиране по линия на Местната инициативна група Кирково-Златоград, в присъствието на Денислав Костов – директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ град Смолян и председателя на сдружение МИГ Кирково-Златоград Сали Рамадан.

Проектът е с наименование „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград“.
„Изказах благодарности за това, че ще бъде реализиран един дълго чакан проект, с който значително ще се подобри качеството на живот в община Златоград. На първо място ще бъде създадена изцяло нова среда за обществено ползване в общинския център, която освен рекреативни функции, ще подобри и микроклимата в населеното място. Проектното предложение е изготвено въз основа на нуждите на жителите на община Златоград за повече пространства за отдих и почивка, места, на които да се събират и да общуват помежду си“, пише в профила си кметът Мирослав Янчев.

По проекта се предвижда изграждане на нов парк със зелени площи, зони за рекреация и детска площадка в имота, който представлява естествено продължение на вече изградения градски парк и допълва новата визия на централната градска част.

„Ще бъде оформена диагонална алея от цветна дървесна растителност, декоративен парков павилион, заобиколен от кътове за почивка с дървени перголи и пейки, ще бъдат изградени детски площадки, площадки за фитнес и други елементи на парковия дизайн“, допълва градоначалникът.