Кметовете да проверят реките за сметища, разпореди РИОСВ 

Предписания към кметовете на общини до 1 април т.г. да проверят реките и бреговете за нерегламентирани сметища направи директорът на Регионалната инспекция за опазване на околната среда в Смолян инж. Екатерина Гаджева.

При наличие на нерегламентирани замърсявания кметовете  трябва да организират почистването им. Проверките са по заповед на министъра на околната среда и водите Ирина Костова.

След изтичане на дадения срок – 1 април, експертите ще проверят какво е свършено. Огледите ще бъдат извършени в периода от 4 до 26 април по график, утвърден от директора на РИОСВ.

При констатиране на замърсявания и неизпълнение на дадените предписания ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.

Facebook Comments