Международна конференция на палиативните грижи посветиха в Златоград

Над 100 души взеха участие в международната конференция за палиативни грижи в Златоград, съобщиха от местната администрация. Форумът бе посветен на областта в здравеопазването, която е фокусирана върху намаляване и предотвратяване на страданието при пациентите. Това касае всички етапи в лечението, независимо на нелечими или хронични заболявания, в това число и на пациенти към края на живота им.

Темата на проведения вчера форум беше „Преодоляване на несъответствията в компетентностите и предоставяне на инструменти за самооценка и придобиване на нови знания и умения, насочени към специалистите, предоставящи палиативни грижи в Европа“.

В него взеха участие експерти от няколко държави в предоставянето на палиативни грижи, лична грижа, специалисти в подкрепа на пациенти в терминална фаза и техните близки, както и експерти от социалната сфера, проявяващи интерес по темата.

Международната среща се организира в рамките на проект „Подобряване на квалификацията на професионалистите, предлагащи палиативни грижи на европейско ниво, чрез създаване на сравнителна рамка на компетентностите, ECVET базирани учебни материали и инструмент за самооценка на уменията”, който се финансира по програма „Еразъм +”.

Проектът бе високо оценен и отличен със  знак за качество от Центъра за развитие на човешките ресурси, чийто главен секретар Вася Ликова-Арсенова присъства на събитието.

По време на реализация на проектните дейности, свързани с развитието на палиативните грижи, община Златоград си сътрудничи с партньори от пет различни държави – Белгия, Кипър, Литва, Турция и Унгария.

„Като община, която често е давана за добър пример за устойчиво развитие на социални услуги, Златоград се опитва да удовлетвори в максимална степен потребностите на местното население, съобразявайки се, разбира се и с наличния ресурс. И винаги сме отворени за всяка една нова и полезна дейност. Настоящият проект е доказателство за това”, каза в приветствието си заместник-кметът Елмира Угорлиева-Пехливанова.

Председателят на Общинския съвет Емилия Кръстева приветства присъстващите като ги запозна със същността на палиативните грижи и представи възможности за алтернативно приложение.

По време на срещата се сподели опита и добрите практики в предоставянето на палиативни грижи в Белгия, Литва и Унгария.

Facebook Comments