МФ прихваща 1 млн. лв. на община Смолян и увеличава с 500 000 капиталовата й програма

 

Един милион лева от капиталовата програма на община Смолян ще бъдат прихванати от Министерството на финансите. Информацията бе потвърдена от кмета Николай Мелемов днес на пресконференция, в която взеха участие двамата му заместника Марияна Цекова и Марин Захариев, председателят на ОбС Венера Аръчкова и секретарят Момчил Николов.

„Решението на Министерството  на финансите е от 2 925 000 лева безлихвен кредит, отпуснат на общината, да бъде спрян 1 млн., но в същото време имаме увеличение на делегираната субсидия за капиталови разходи с 500 000 лева спрямо предходната 2019 г. Тя е увеличена на 2 120 000 лева за 2020 г., като от тях ще бъде приспаднат един милион. Този един милион няма да бъде спрян в началото на годината. Сумата се спира поетапно, в зависимост от трансферите, които трябва да извърши“, посочи Венера Аръчкова.

По думите й общинската администрация има право да прецени точно от кои обекти ще бъде удържана тази субсидия, в зависимост от етапите на спирането – април, юли и октомври, когато пристигат държавно делегираните субсидии.

По същия начин преди две години МФ прихвана 1 млн. лева от безлихвения кредит, който тогава беше 3 950 000 лева.