Министър Банов за Пангаловата къща: Има финансиране, собствениците да кандидатстват

Министерството на културата ежегодно предоставя целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно – реставрационни дейности за недвижими културни ценности.

Собствениците на имота или лица с прехвърлени права на управление могат да кандидатстват за отпускане на средства по програма „Опазване на недвижимото културно наследство“. Процедурата по кандидатстване е регламентирана в „Правила за избор на обекти и определяне па дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта па консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности“.

Същите са публикувани на интернет страницата на Министерство на културата, на адрес: http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=512&t=0&z=0, това е отговорил  министърът на културата Боил Банов на зададения от д-р Даниела Дариткова въпрос дали може държавата да се намеси с цел запазване на един от най-ценните образци на родопска къща от времето на Възраждането – Пангаловата къща, в кв. Райково на Смолян.

Банов уточнява, че при кандидатстване за изработка на проектна документация е необходимо наличието на съгласувана по реда на Закона за културното наследство виза за проектиране. Посочва също, че съгласно изискванията на чл. 164 от Закона за културното наследство „Дейностите но консервация и реставрация, както и по адаптацията на недвижими културни ценности се осъществяват от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165“.

Преди това министър Банов съобщава, че през 2016 г. е имало сигнал за проникване в Пангаловата къща. Извършена била проверка от инспектор в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ в Министерството на културата и специалист „УТОС“ при община Смолян.

Установено било, че са изпаднали каменни плочи, липсваща дограма по фасадите и изпочупени стъкла на прозорците, липсваща мазилка от еркерните участъци, избит отвор от северната фасада и следи от проникване във вътрешността на сградата. Тогава бил изготвен констативен протокол за състоянието на сградата с указания за предприемане на незабавни мерки по затваряне на подхода от северната страна, за да се предотврати проникване на външни лица. В определения 10-дневен срок собствениците  направили необходимото да я обезопасят откъм проникване.

Припомняме, че Пангаловата къща обявена за архитектурен и художествен паметник от национално значение през 1998 година и е типичен пример за родопската възрожденска архитектура. Намира се в кв. Райково и е разположена на площ от 315 квадратни метра. Строена е от 1856 до 1960 година от Уста Харит Кисьов за големия търговец на аби и шаяци Вълчо Пангалов.

От 1952 до 1983 г. в нея се помещава експозицията на Родопския народен музей, в последствие Окръжен исторически музей – Смолян. Първата музейна експозиция е открита на 9-ти септември 1955 г.

„Къщата е реституирана през 1998 година. Оттогава многобройните наследници не са предприели никакви действия за поддържане на собствеността си. През годините община Смолян е уведомявала многократно собствениците за състоянието на сградата“, бе посочила д-р Дариткова в питането си до министъра.

В Смолян от около две седмици е стартирала петиция за спасяването на Пангаловата къща, инициирана от Народно читалище „Балкански просветител“. 

Към днешна дата тя е подписана от 339 души.

Петиции за спасяването на възрожденската къща в Райково се пускат периодично във Фейсбук, като през 2017-та в нея се е подписала и дъщеря на един от наследниците.

Ето какво е написала Boney Bennett от Стара Загора: „Подписвам, защото трябва да се поддържа историята, а майка ми е една от единайсетте собственици“.

Снимки: Кирил Найдинидис