РегионаСмолян

Мизерия: Почти ¼ в Смолянско са под линията на бедност

24,1% от населението на област Смолян е под линията на бедност, която за миналата година е 474,80 лв. на член от домакинство, сочи информация от Териториално статистическо бюро – ЮГ, отдел „Статистически изследвания – Смолян“.

Спрямо общия брой население на областта това значи в крайна бедност живеят повече от 23 хиляди души.

Почти половината домакинства (или 45 116 човека) не могат да посрещнат със собствени средства неочаквани финансови разходи, като неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване.

Хората, които не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома, са 45,7% (или 45 581 души).

Успоредно с това 45.2% от населението на област Смолян се ограничават при подмяна на остаряла мебелировка, 34.8% – при консумация на месо, пиле или риба всеки втори ден, а 12% – при изплащането на разходи, свързани с жилището, в което живее домакинството.

През 2022 г. 14.7% от населението в Област Смолян живее с материални лишения – тоест, ограничени са били в 4 от 9 показателя за бедност.

10% са живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност. Това означава, че в семейството има хора в работоспособна възраст, но са в трудова заетост през много малка част от годината. И това е най-високият показател в сравнение с последните четири години за Смолянско.

По комбиниран показател: лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност, за миналата година 31.8% от населението в област Смолян, или 31.7 хил. души са били в риск от бедност и социално изключване.

Стойността на показателя нараства с 3 процентни пункта спрямо 2021 г., при мъжете – със 5%, а при жените – с 1.2%.

През 2022 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Монтана – съответно по 373 лв., а най-високата – в София (столица) (832 лв.), следвана от Стара Загора (625 лв.), Варна (601 лв.) и Перник (595 лева).

Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за съответната област в Стара Загора – 33.9%, Добрич – 27.0%, Ловеч – 26.8%, и Перник – 25.5%. Най-нисък е относителният дял на бедните в Шумен – 12.9%, Велико Търново – 15.8%, Силистра – 16.1%, и Търговище – 16.2%.

error: Защитено Съдържание!